Open vacancy Lempäälän kunta

PALVELUKOORDINAATTORI

Lempäälän kuntaLempäälän kuntaTampereentie 6Lempäälä
Työavain: 
LEM-01-7-18
Hakuaika alkaa: 
8.3.2018
Hakuaika päättyy: 
25.3.2018 21.00
Palkka: 
KVTES
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.4.2018
Työn kuvaus

Lempäälän kunta hakee vakituiseen palvelussuhteeseen palvelukoordinaattoria Työllisyys- ja kuntoutuspalveluihin. Tehtävä on määräaikainen virka osana Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista kokeilua 31.12.2018 saakka. Tämän jälkeen tehtävä muuttuu toimeksi.

Palvelukoordinaattori työskentelee Kaupunkiseudun työllisyyspalveluissa, Lempäälän kunnan palveluksessa. Tehtävän tarkoitus on toimia vastuutyöntekijänä Lempäälän työllisyyspalvelun asiakkaille. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti työhön kuntoutuvat, monialaisten palvelujen tarpeessa olevat asiakkaat. Virantoimitusvelvollisuutta ohjaavat laki työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisesta kokeilusta, laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista, työttömyysturvalaki ja laki kuntouttavasta työtoiminnasta.

Pätevyysvaatimukset: soveltuva korkeakoulututkinto, työkokemus työttömien ja/tai osatyökykyisten palveluista. Eduksi katsotaan: työllisyys-, sosiaali- ja kuntoutuspalvelujen lainsäädännön ja ohjeistuksen tuntemus, osatyökykyisten ja työttömien henkilöiden palvelujen ja palvelujärjestelmien tuntemus, asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen työote, vuorovaikutus-, tiimi- ja verkostoyhteistyötaidot, kehittävä työote, URA-tietojärjestelmän osaaminen.

Palvelukoordinaattorilla on vastuu asiakkaidensa asiakasprosessista. Hän tekee yhdessä asiakkaan kanssa työllistymistä edistävän palvelutarvearvion. Asiakkaalle laaditaan palvelutarpeen mukainen työllistymissuunnitelma tai sitä vastaava suunnitelma. Asiakkaalle laaditun suunnitelman toteutumista seurataan ja varmistetaan sen toteutuminen.

Palvelukoordinaattori ohjaa ja motivoi asiakasta löytämään ratkaisuja työllistymiseen ja ohjaa asiakkaan palveluihin, jotka edistävät työhön kuntoutumista ja valmentautumista.

Palvelukoordinaattori toimii osana laajaa ammatillista verkostoa. Yhteistyötahoja ovat mm. sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut, Kela, oppilaitokset, työnantajat ja erilaiset palveluntuottajat.

Organisaation kuvaus

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä n. 23.000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.

Lempäälän on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Maria Koivuniemi 040-1337773.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Postitse lähetettävät hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteella Lempäälän kunta, PL 36, 37501 Lempäälä.