Open vacancy Lempäälän kunta

TYÖVALMENNUSKOORDINAATTORI

Lempäälän kuntaLempäälän kuntaHalkolantie 16Lempäälä
Työavain: 
LEM-01-9-18
Hakuaika alkaa: 
2.7.2018
Hakuaika päättyy: 
12.8.2018 23.59
Palkka: 
KVTES
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
3.9.2018 tai sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Lempäälän kunta hakee työvalmennuskoordinaattoria työllisyyspalvelujen työvalmennuksen palvelukokonaisuuteen. Palveluita toteutetaan työpajaympäristössä, ryhmäpalveluina ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Työvalmennus on asiakaslähtöistä ja yksilöllistä. Toiminnalliset jaksot rakennetaan asiakkaiden tavoitteiden mukaisesti ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen, ammatillisen suunnan kirkastuminen ja pääsy koulutukseen tai työhön.

Työvalmennuskeskuksen asiakastyötä tekevän henkilöstön tehtäviä ovat:
- toimintajakson sisällön suunnittelu ja tarkennettujen osatavoitteiden asettaminen
- yleisiin työelämän pelisääntöihin, työelämätaitoihin ja työtehtäviin perehdyttäminen ja valmentaminen
- työskentelyn ohjaaminen ja asiakkaan tukeminen tavoitteiden hahmottamisessa ja toteuttamisessa
- tavoitteiden toteutumisen seuraaminen, palautteen antaminen
- tuloksista raportoiminen
- työ sisältää sekä yksilö- että ryhmäohjaustausta

Työvalmennuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu edellisten lisäksi työvalmennuskeskuksen asiakkaille tuotettavan työvalmennuksen kehittäminen ja koordinointi, palvelujen markkinointi ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja koordinointi.

Pätevyysvaatimuksena tehtävään on joko soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva ammatillinen tutkinto + ohjausalan koulutus/tutkinto.
Valinnassa arvostetaan seuraavia asioita:
- koulutus- ja työelämätuntemus
- työttömien henkilöiden ohjaus- ja valmennusmenetelmät
- asiakaslähtöinen motivoiva ja tavoitteellinen työote
- työttömien palvelujen kokonaisuuden tuntemus
- organisointi-, vuorovaikutus- ja verkostoyhteistyötaidot
- kehittävä ja tavoitteellinen työote
- palvelujen markkinoinnin osaaminen, erityisesti sosiaalinen media

Organisaation kuvaus

Lempäälässä on tutkitusti hyvä asua, tehdä työtä ja yrittää. Meitä on jo noin 23.000.

Lempäälä on aktiivinen ja aikaansaava toimija Tampereen kaupunkiseudulla. Sijaintimme Suomen kasvukäytävällä luo hyvän perustan kuntamme tulevaisuudelle. Kehitämme toimintaamme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti koko henkilöstön voimin.

Haluamme palvella kuntalaisiamme asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Toimimme yhteistyössä eri sidosryhmien kesken ja ideoimme uusia käytäntöjä aktiivisesti. Kaikkien osaamista hyödynnetään - meillä on lupa tehdä. Tärkein tehtävämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista kaikissa elämänkaaren vaiheissa.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa ajalla 3.-6.7. ja 6.-10.8.2018 palveluesimies Terhi Vuoristo 0444235362, ajalla 9.7.-3.8.2018 palveluesimies Maria Koivuniemi 0401337773.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Postitse lähetettävät hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteella Lempäälän kunta, PL 36, 37501 Lempäälä.