Open vacancy Lempäälän kunta

Toimintaterapeutti

Lempäälän kuntaLempäälän kuntaHimminpolku 6Lempäälä
Työavain: 
LEM-06-16-17
Hakuaika päättyy: 
2.5.2017 23.59
Palkka: 
KVTES
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.8.2017 tai sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Lempäälän kunnan vanhustyön tehtäväalueella jaksohoitoyksikön toimintaa kehitetään vuoden 2017 aikana merkittävästi kokonaisvaltaista toimintakykyä tukevaan suuntaan ja siksi vahvistammekin ammatillista osaamistamme. Nyt keskeiseen rooliin uuden toimintakulttuurin luomisessa etsitään uudelleen

TOIMINTATERAPEUTTIA

Toimi on uusi ja vakituinen, joten valittava henkilö vaikuttaa merkittävästi siihen, millainen rooli toimintaterapeutille yksikössä muodostuu.

Etsimme joustavaa ja motivoitunutta vanhustyön osaajaa, jolla on erinomaiset vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot. Meillä toimintaterapeutti on asukasta varten ja osallistuu myös osaston päivittäistoimiin, asukkaan omia voimavaroja ja suoriutumista tukien. Yhteistyö omaisten, omaishoitajien ja kotihoidon kanssa on toimintaterapeutin tehtävässä keskeistä. Toimintaterapeutti toimii pääosin jaksohoitoyksikössä asiakkaiden hoitojaksojen aikaisen kuntoutumisen tavoitteiden asettamisen ja niiden saavuttamisen tukena. Toimintaterapeutti tekee myös tarvittaessa arviointi- ja seurantakäyntejä kotiin.

Arvostamme työkokemusta vanhustyön parissa, kokemusta kotihoidon tai omaishoitajien kanssa tehtävästä työstä, kotona pärjäämisen haasteiden ja osa-alueiden hyvää ammattiosaamista sekä kehittämismyönteistä työskentelytapaa.

Koska haluamme vahvistaa nimenomaan asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä tukevaa toimintatapaa, toimen kelpoisuusehtona on toimintaterapeutin tutkinto. Työ on pääosin päivätyötä, mutta työhön sisältyy säännöllisesti myös ilta- ja viikonloppuvuoroja - näistä sovitaan erikseen.

Toimen ensisijainen sijoituspaikka on geriatrisen työn jaksoyksikkö, mutta työ voi ajoittain kohdistua osin myös muistityön yksikön jaksoasiakkaiden kanssa työskentelyyn. Arvostamme siksi myös muistityön osaamista.

Organisaation kuvaus

Lempäälässä on tutkitusti hyvä asua, tehdä työtä ja yrittää. Meitä on jo noin 23.000.

Lempäälä on aktiivinen ja aikaansaava toimija Tampereen kaupunkiseudulla. Sijaintimme Suomen kasvukäytävällä luo hyvän perustan kuntamme tulevaisuudelle. Kehitämme toimintaamme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti koko henkilöstön voimin.

Haluamme palvella kuntalaisiamme asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Toimimme yhteistyössä eri sidosryhmien kesken ja ideoimme uusia käytäntöjä aktiivisesti. Kaikkien osaamista hyödynnetään - meillä on lupa tehdä. Tärkein tehtävämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista kaikissa elämänkaaren vaiheissa.

Yhteystiedot

Lisätiedot: Geriatrisen työn yksikön esimies Päivi Leponiemi 040 133 7422

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukset tulee toimittaa 2.5.2017 klo 23:59 mennessä. Työ alkaa 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan.

Mahdolliset kirjalliset hakemukset tulee toimittaa osoitteella Lempäälän kunta, vanhustyö, PL 36, 37501 Lempäälä.