Open vacancy Lempäälän kunta

Sosiaalityöntekijän vuorotteluvapaan sijaisuus

Lempäälän kuntaLempäälän kunta, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelutHimminpolku 6Lempäälä
Työavain: 
LEM-06-45-17
Hakuaika alkaa: 
9.10.2017
Hakuaika päättyy: 
24.10.2017 16.00
Palkka: 
KVTES
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.12.2017
Työn kuvaus

Perhe- ja sosiaalipalveluissa julistetaan haettavaksi lastensuojelun sosiaalityöntekijän vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 1.12.2017- 10.3.2018. Lastensuojelun tiimiin kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, neljä lastensuojelun sosiaalityöntekijää, lastensuojelun sosiaaliohjaajat, lastenvalvoja sekä palvelutarpeen arvioita tekevä työpari. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän perustehtävään kuuluu lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelutyö, joka pitää sisällään avohuollon ja sijaishuollon sosiaalityön tehtävät - tarvittaessa lasten huostaanottoprosessien hoitamisen. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät vastaavat lastensuojeluprosessien kulusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluu myös lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen hoitaminen. Lastensuojelun tiimillä on työnohjaus.

Sosiaalityöntekijän kelpoisuusehtona on Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32 §) mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Lisäksi alle vuoden pituisen sijaisuuden osalta kelpoisuusehtona Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (12 §) mukaan sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Hakijan tulee olla työtön työnhakija. Hakijan tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaaditut edellytykset, ja hakijan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa vuorotteluvapaan sijaisuuteen. Aiemmasta lastensuojelutyöstä saadusta kokemuksesta katsotaan olevan etua tehtävään valittaessa.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia laajoissa verkostoissa. Työssä tarvitaan myös hyviä neuvottelutaitoja sekä joustavaa ja positiivista asennetta asiakastyössä ja yhteistyötahojen kanssa työskennellessä. Kyky itsenäiseen työskentelyyn on välttämätön edellytys tehtävän hoitamiseksi. Työssä tarvitaan myös hyviä organisointitaitoja ja taitoa toimia rakentavasti haastavissa asiakastilanteissa.

Vuorotteluvapaan sijaisuudessa noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa. Valitun tulee esittää ennen määräaikaisen työsuhteen vastaanottamista rikosrekisteriote.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Postitse lähetettävät hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteella Lempäälän kunta, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Himminpolku 6, 37500 Lempäälä, kuoreen merkintä: Lastensuojelun sosiaalityöntekijän vuorotteluvapaan sijaisuus.

Organisaation kuvaus

Lempäälässä on tutkitusti hyvä asua, tehdä työtä ja yrittää. Meitä on jo noin 23.000.

Lempäälä on aktiivinen ja aikaansaava toimija Tampereen kaupunkiseudulla. Sijaintimme Suomen kasvukäytävällä luo hyvän perustan kuntamme tulevaisuudelle. Kehitämme toimintaamme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti koko henkilöstön voimin.

Haluamme palvella kuntalaisiamme asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Toimimme yhteistyössä eri sidosryhmien kesken ja ideoimme uusia käytäntöjä aktiivisesti. Kaikkien osaamista hyödynnetään - meillä on lupa tehdä. Tärkein tehtävämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista kaikissa elämänkaaren vaiheissa.

Yhteystiedot

Sosiaalityön johtaja Sisko Vesander, p. 050 383 9745 ja lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Marjo Taipale, p. 040 133 7469. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lempaala.fi