Open vacancy Oulun kaupunki

Ympäristönsuojelupäällikkö

Oulun kaupunkiOulun Seudun YmpäristötoimiOulu
Työavain: 
OUL-05-22-18
Hakuaika alkaa: 
10.4.2018
Hakuaika päättyy: 
27.4.2018 16.00
Palkka: 
Teknisen sopimuksen mukaisesti
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.7.2018 tai sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Haettavana on YMPÄRISTÖNSUOJELUPÄÄLLIKÖN vakituinen tehtävä Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen ympäristönsuojeluyksikössä.

Ympäristönsuojelun toimintayksikkö sisältää ympäristöä pilaavan toiminnan, jätehuollon, vesiensuojelun, ilmansuojelun, meluntorjunnan sekä maa-ainestenoton lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat, luonnonsuojeluun, virkistyskäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat sekä ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin. Ympäristönsuojeluyksikkö vastaa myös toiminta-alueen ympäristönsuojelun edistämisen koordinoinnista ja kehittämisestä.

Ympäristönsuojelupäällikkö vastaa Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnalle kuuluvien ympäristönsuojeluviranomaisen sekä johtosäännöllä ympäristötoimen johtokunnalle määrättyjen muiden ympäristönsuojelutehtävien hoidon organisoinnista ja tuloksellisuudesta toimialueen kunnissa. Tehtävään sisältyy myös erityislakien mukaisten lupa- ja valvontaviranomaistehtävien sekä yleisten ympäristönsuojelun suunnittelu- ja kehittämistehtävien hoidosta vastaaminen toimialueella.

Ympäristönsuojelupäällikkö vastaa siitä, että toimintayksikkö toimii tehokkaasti ja sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehtävään sisältyy harkinta- ja päätösvalta toimintayksikön tehtävien hoidosta, asiantuntijavastuu ammattialan vastuualueelle kuuluvissa tehtävissä, tavoitteiden ja päämäärien asettaminen sekä strategiatyöskentely.

Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään hyvää kokemusta toimialasta, hyvää kokemusta tuloksellisesta johtamisesta sekä riittävää kielitaitoa. Lisäksi arvostetaan hyviä esimies- ja johtamistaitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä johtaa muutos- ja kehittämisprosesseja sekä ympäristölainsäädännön ja kunnallishallinnon tuntemusta. Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Torikatu 10 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/3451/2018. Hakemukset on toimitettava 27.4.2017 klo 16.00 mennessä.

Organisaation kuvaus

Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 500 henkilön työpaikka ja Tampereen pohjoispuolisen Suomen suurin työnantaja.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa ympäristöjohtaja Leena Tuuri p. 044 703 6730, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi