Open vacancy Porin kaupunki

Hanketyöntekijöitä Ohjaamo Satakunta-hankkeeseen.

Porin kaupunkiPorin kaupunki, Konsernihallinto, TyöllisyyspalvelutPori
Työavain: 
PORI-01-19-17
Hakuaika päättyy: 
28.7.2017 15.15
Palkka: 
KVTES/ESR-rahoitus
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Osa-aikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.8. ja 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Haemme hankepäällikköä, hankesuunnittelijaa, kahta hanketyöntekijää ja osa-aikaista hankeassistenttia Ohjaamo Satakunta-hankkeeseen.

Ohjaamo on paikka, joka tarjoaa kaikille nuorille palveluja matalan kynnyksen periaatteella. Ohjaamo tukee erityisesti erilaisissa siirtymävaiheissa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Ohjaamon monialainen yhteistyöverkosto kannustaa nuoria ottamaan yhteyttä oman tilanteensa selvittelemiseksi myös ilman lähetettä.

Ohjaamo Satakunta-hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella. Hanke toimii fyysisesti Porin, Rauman ja Pomarkun alueella. Sähköisten palvelujen avulla nuori voi olla yhteydessä myös muualta Satakunnasta. Ohjaamo Satakunta-hanke toteutetaan ajalla 1.7.2017 - 30.06.2020. Hankkeen hallinnoijana toimii Porin kaupungin työllisyyspalvelut. Yhteistyökumppaneina ja osarahoittajina ovat lisäksi Rauman Seudun Katulähetys ry sekä Pomarkun kunta.

Muualla Suomessa toteutetusta ohjaamotoiminnasta saa tietoa mm. osoitteesta www.ohjaamot.fi

1. Hankepäällikkö, määräaikainen

Hankepäällikön tehtävänä on
- koordinoida Ohjaamo Satakunta -hankkeen toteutusta
- osallistua hankkeessa käyttöön otettavien toimintamallien suunnitteluun ja toteutukseen
- laatia tarvittavia tilityksiä, raportteja ja selvityksiä
- koota yhteistyöverkostoja
- järjestää koulutuksia
- osallistua hankkeen tiedottamiseen
- suorittaa muut hänelle osoitetut tehtävät

Hankepäälliköltä edellytämme korkeakoulututkintoa. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja vastuullista kehittämisotetta. Kokemus nuorten palveluverkoston tehtäväkentästä ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta luetaan eduksi.

Työ alkaa 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan.

2. Hankesuunnittelijaa, määräaikainen

Hankesuunnittelijan tehtävänä on
- työskennellä tiiviissä yhteistyössä muiden Ohjaamo-projektityöntekijöiden kanssa
- suunnitella ja jalkauttaa kehittämiskokonaisuutta yhdessä alan ammattilaisten ja sidosryhmien kanssa
- tiedottaa hankkeeseen liittyvistä asioista
- henkilö- ja työnantaja-asiakkaiden palvelu
- suorittaa muut hänelle osoitetut tehtävät

Hankesuunnittelijalta edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kehittämisotetta. Nuorten palveluverkoston tuntemus ja sähköisten tiedotuskanavien tuntemus katsotaan eduksi.

Työ alkaa 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan.

3. 2 Hanketyöntekijää (1 Porin ja 1 Rauman toimipisteeseen), määräaikaisia

Hanketyöntekijöiden tehtävänä on
- henkilö- ja työnantaja-asiakkaiden palvelu
- työskennellä tiiviissä yhteistyössä muiden Ohjaamo-projektityöntekijöiden kanssa
- hankkeen sähköisten palvelukanavien päivitykset/palvelu
- suorittaa muut hänelle osoitetut tehtävät

Hanketyöntekijöiltä edellytämme korkeakoulu- tai opistotasoista tutkintoa. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämisotetta ja sähköisten viestintäkanavien osaamista. Nuorten palveluverkoston tuntemus katsotaan eduksi.

Rauman hanketyöntekijän osalta sijoituspaikka on Rauman Seudun Katulähetys ry:n toimitilat.

Työt alkavat 1.8. ja 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan.

4. Hankeassistentti, osa-aikainen 50 %, määräaikainen

Hankeassistentin tehtävänä on
- hankkeen hallinnolliset ja asiakaspalvelutehtävät
- osallistua hankkeen tiedottamiseen
- suorittaa muut hänelle osoitetut tehtävät

Hankeassistentilta edellytämme soveltuvaa koulutusta. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, toimisto-ohjelmien osaamista sekä sähköisten viestintäkanavien tuntemusta.

Kaikkien tehtävien palkka ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan ESR:n rahoituksen puitteissa. Ehdoista sovitaan tarkemmin tehtävän vastaanottamisen yhteydessä. Tehtävissä noudatetaan 3 kk:n koeaikaa.

Valitse hakulomakkeella, mitä edellä olevaa tehtävää haet.

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Organisaation kuvaus

Porin kaupunki on työnantaja, jonka vahvuus on monipuolinen osaaminen.
Se tarjoaa työtehtäviä, jotka haastavat ihmiset tekemään parhaansa ja kehittymään. Nyt tarvitsemme sinua.
Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

Työllisyyden hoidon päällikkö p. 044 701 1048, juha.laine@pori.fi