Open vacancy Porin kaupunki

Kaksi lähihoitajaa, aikuissosiaalityö

Porin kaupunkiPorin kaupunki, Perusturva, Sosiaali- ja perhepalvelut, AikuissosiaalityöPori
Työavain: 
PORI-02-116-17
Hakuaika päättyy: 
14.8.2017 16.00
Palkka: 
2119,24 €/kk
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Haetaan Porin kaupungin perusturvakeskuksen sosiaali- ja perhepalveluihin aikuissosiaalityöhön kahta lähihoitajaa ennaltaehkäisevään perhetyöhön.

Hakijoilta toivotaan kokemusta lapsista ja lapsiperheiden kanssa työskentelystä. Työntekijöillä on kaupungin puhelimet ja kannettava tietokone. Työntekijät sopivat itse perheiden kanssa kotikäyntiajat ja ovat tarvittaessa yhteydessä yhteistyökumppaneihin. Perhetyö on tiimityötä. Työntekijältä vaaditaan kärsivällisyyttä, joustavuutta, itseohjautuvuutta ja palvelualttiutta. Perhetyön tarkoituksena on antaa valmiuksia perheille selviytyä lasten hoidosta ja kasvatuksesta, arjen tehtävistä sekä vahvistaa perheen omia voimavaroja. Perhetyössä opastetaan, ohjataan ja neuvotaan vanhempia, jotta valmiudet toimia vanhempana kasvaisivat. Perheiden kanssa toimitaan yhdessä. Työntekijä voi myös esim. ulkoilla lasten kanssa, että vanhemmille järjestyy aikaa kotitöille.

Ensimmäisen käynnin tekevät lähetteen tekijä ja perhetyöntekijä. Palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä ja kaikki perheiden luona tehdyt käynnit kirjataan Effica-asiakastietojärjestelmään. Perheissä työskennellään yhdestä viiteen kertaan viikossa. Perheiltä pyydetään väliarvio palvelun sujumisesta sekä palvelun päätyttyä pyydetään loppuarvio työskentelystä. Palautteen voi lähettää nimettömänä. Perhetyöntekijöillä on aina ehdoton velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos tarve niin vaatii. Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä.

Ennaltaehkäisevän perhetyöntekijät ovat saaneet Lapset puheeksi - menetelmäkoulutuksen.
Työn tueksi perhetyöntekijät saavat esimiehen tuen, yhteiset ja omat palaverit ja mahdollisuuden päästä lisäkoulutuksiin.
Perhetyöntekijöillä on yleistyöaika.

Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä. Perhetyöntekijät liikkuvat omalla autollaan perheiden väliset työmatkat.

Kelpoisuusehtona on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteen tutkinto. Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki (817/2015).
Edellytämme että ammattipätevyys on tarkistettavissa JulkiTerhikistä / Suosikista.

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai esitä alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa.

Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteella: Porin kaupunki, HR-yksikkö, Valtakatu 15 (PL 47), 28100 Pori.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita, p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Organisaation kuvaus

Porin kaupunki on työnantaja, jonka vahvuus on monipuolinen osaaminen.
Se tarjoaa työtehtäviä, jotka haastavat ihmiset tekemään parhaansa ja kehittymään.
Nyt tarvitsemme sinua.
Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

Johtava sosiaalityöntekijä Veli Nuorsaari p. 044 701 6103
Sosiaaliohjaaja Noitero Eeva p. 044 701 6181
sähköpostilla: etunimi.sukunimi@pori.fi