Open vacancy Porin kaupunki

Sairaanhoitaja

Porin kaupunkiPorin kaupunki, Perusturva, Terveys- ja sairaalapalvelut, Psykososiaaliset palvelut, Psykososiaaliset avopalvelut, Nuorten vastaanottoPori
Työavain: 
PORI-02-170-17
Hakuaika alkaa: 
2.11.2017
Hakuaika päättyy: 
27.11.2017 15.15
Palkka: 
KVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.1.2018 tai sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Nuorten vastaanoton toiminta on matalankynnyksen tukea eri tavalla haasteellisessa elämäntilanteessa oleville nuorille. Työ tehdään yksilö-, ryhmä- ja tiimityönä. Yhteistyötä toteutetaan joustavasti eri sektoreiden mm. nuorisopsykiatrian, lastensuojelun, koulujen ym. kanssa. Työn kehittäminen tapahtuu valtakunnallisten hankkeiden pääpainojen suuntaviivojen mukaisesti kuitenkin paikalliset piirteen ja tarpeet huomioiden. Walk in -palvelun sekä jalkautuminen nuorten kasvu- ja toimintaympäristöihin nähdään tärkeänä. Työ toteutetaan monimuotoisesti liikkuvana sekä itsellisenä vastaanottotyönä tapahtuvana toimintana.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain edellyttämä pätevyys, laillistettu sairaanhoitajan tutkinto/AMK.

Edellytämme kokemusta nuorten kanssa toimimisesta, mielenterveystyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Eduksi luetaan kokemus ryhmien ohjaamisesta. Tarjoamme haasteellisen ja kiinnostavan tehtävän, jossa on mahdollisuus kehittää työtään ja osaamistaan.

Ensimmäinen sijoituspaikka on nuorten vastaanotto, Pori. Viikkotyöaika 37,5 tuntia.

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki/HR-yksikkö PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Organisaation kuvaus

Psykososiaaliset palvelut on perusturvan terveys- ja hyvinvointipalveluihin sisältyvä vastuualue. Psykososiaalisiin palveluihin kuuluvat avomielenterveystyö, päihdepalvelut sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut. Hallinnollisesti vastuualue on jaettuaitospalveluihin, asumispalveluihin sekä avopalveluihin.

Yhteystiedot

Psykososiaalisten palveluiden päällikkö, Matti T. Järvinen p. 044 701 6561
Psykososiaalisten avopalveluiden esimies, Salli Vuori p 044 701 6235