Open vacancy Porin kaupunki

Kolme puheterapeuttia

Porin kaupunkiPorin kaupunki, Perusturva, Sosiaali- ja perhepalvelut, PerheneuvolaPori
Työavain: 
PORI-02-173-17
Hakuaika alkaa: 
7.11.2017
Hakuaika päättyy: 
29.12.2017 15.00
Palkka: 
3414,97 €
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Pori, Ulvila ja Merikarvia muodostavat sosiaali- ja terveystoimen palvelujen osalta yhteistoiminta-alueen, jossa väestöpohja on noin 102 000 asukasta. Lasten puheterapeutit on sijoitettu kaikki perheneuvolaan, mistä puheterapiapalvelut tuotetaan tämän alueen lapsiperheille.

Porin perheneuvola lukeutuu Suomessa suuriin perheneuvoloihin. Vakansseja perheneuvolan vastuualueella on yhteensä 33: johtaja, 11 psykologia, 5 perheneuvojaa, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, toimintaterapeutti, 7 puheterapeuttia ja toimistosihteeri. He muodostavat moniammatillisen ja hyvin toimivan asiantuntijatiimin. Työn tukena ovat hyvin toimiva työyhteisö sekä perehdytys ja työnohjaus. Lisäksi perheneuvolan vastuualueeseen kuuluu perheasioiden yksikkö, jossa on 5 lastenvalvojaa ja toimistosihteeri.

Perheneuvolassa puheterapia-asiakkaina ovat pääasiassa alle kouluikäiset lapset. Kahdella puheterapeutilla käy myös kouluikäisiä lapsia. Puheterapeutit työskentelevät perheneuvolassa tiiviissä yhteistyössä pienten lasten kuntoutustyöryhmän kanssa, jossa työskentelee puheterapeuttien lisäksi lisäksi toimintaterapeutti ja 2 psykologia.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu puheterapeutti. Myös logopedian opintojen loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan haussa.

Peruspalkka on tällä hetkellä 3414,97 €. Työaika on 36,75 t / vk.

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskenteleville) sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Organisaation kuvaus

Porin kaupunki on työnantaja, jonka vahvuus on monipuolinen osaaminen.
Se tarjoaa työtehtäviä, jotka haastavat ihmiset tekemään parhaansa ja kehittymään.
Nyt tarvitsemme sinua.
Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

Psykologi Maija Löytökorpi p. 044 701 6543
Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen p. 044 701 6102
Sähköpostilla: etunimi.sukunimi@pori.fi