Open vacancy Porin kaupunki

Sosiaalityöntekijä

Porin kaupunkiPorin kaupunki, Perusturva, VanhuspalvelutPori
Työavain: 
PORI-02-183-17
Hakuaika alkaa: 
4.1.2018
Hakuaika päättyy: 
29.1.2018 16.00
Palkka: 
2964,11 €/kk
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Haemme sosiaalityöntekijää Porin perusturvakeskuksen vanhuspalveluihin.

Vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijän tehtävänä on gerontologisen sosiaalityön keinoin vahvistaa ikääntyneiden hyvinvointia edistäviä olosuhteita. Keskeisiä työkokonaisuuksia ovat arviointi- ja sijoitustyö, neuvonta- ja ohjaustyö, tiedonhankinta- ja selvitystyö sekä laaja-alainen yhteistyö. Työskentely on vanhuksen elämäntilanteen selvittämistä ja siinä ilmenneiden avuntarpeiden arviointia, tukimuotojen järjestämistä, sosiaaliturvaetuuksien varmistamista sekä sijoituspäätösten tekemistä. Työskentely on myös psykososiaalisen tuen antamista, vanhusasiakkaiden, omaisten ja vanhustenhuollon eri työntekijöiden neuvontaa, asiatietojen hankintaa sekä päivittäistä yhteistyötä omaisten ja muiden ammattiryhmien kanssa. Monen vanhuksen elämässä eteen tulevat ongelmatilanteet ovat monimutkaistuneet ja niiden ratkaisemisessa sekä selvittämisessä tarvitaan sosiaalityöntekijää.

Arvostamme positiivista ja kehittämismyönteistä asennetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä sekä moniammatilliseen että itsenäiseen työskentelyyn ja vanhustyön kokemusta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Työaika 37,50 tuntia/viikko ja tehtäväkohtainen palkka 2964,11 €/kk.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ennen viran vastaanottamista valitun työntekijän on toimitettava terveydentilastaan hyväksytty lääkärintodistus.

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 3421 tai p. 044 701 9989

Organisaation kuvaus

Pori on nuorekas yliopistokaupunki, jossa suuren kaupungin palvelut löytyvät kompaktisti läheltä. Jazzin syke, Yyterin hiekat ja jääkiekkomatsien kiihkeä tunnelma odottavat kokijaansa. Porin perusturvakeskus tarjoaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut Porin lisäksi Ulvilan ja Merikarvian väestölle.

Yhteystiedot

Vanhuspalveluiden johtaja vs. Pirjo Mäkilä p. 044 701 4463