Open vacancy Porin kaupunki

Kokoelma-amanuenssi

Porin kaupunkiPorin kaupunki, Sivistystoimiala, Kulttuuriyksikkö, Taide- ja kulttuuripalvelut, Porin TaidemuseoPori
Työavain: 
PORI-03-34-17
Hakuaika alkaa: 
2.1.2018
Hakuaika päättyy: 
31.1.2018 16.00
Palkka: 
KVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Kokoelma-amanuenssi vastaa Porin taidemuseon taidekokoelmien ylläpitoon, tutkimus-, dokumentointi-, näyttely- ja lainauskäytäntöihin liittyvistä toiminnallisista prosesseista siinä viitekehyksessä, jonka museonlaitoksen muistiorganisaatiorooli ja tieteellinen asiantuntijavastuu määrittelevät. Hän työskentelee tutkimuspalvelut -yksikön tiimissä, mutta osallistuu soveltuvin osin sekä näyttelytuotantoon että tarvittaessa myös pedagogiset palvelut -yksikön toimintoihin.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä arvosana museologiassa.
Lisäksi vähintään vuoden mittainen museoalan työkokemus tehtävissä, jotka muodostuvat monipuolisesti nykytaiteen ja nykytaiteen museoiden kentän eri toiminnoista sekä tämän ohella tehtävistä, jotka perehdyttävät taidekokoelmien hallintaan, digitaalisen tiedon hallinnan järjestelmiin ja alan kuvailustandardeihin.

Arvostamme suuntautumista museologisiin kysymyksiin, nykytaiteen ja taiteenteorian hyvää tuntemusta, monipuolista kielitaitoa, palveluhenkisyyttä sekä avointa suhtautumista alan teknologisoituvaan kehitykseen ja taiteen kentän uusiin ilmiöihin.

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Organisaation kuvaus

Porin taidemuseo on vuonna 1981 perustettu nykytaiteen museo, joka esittelee kotimaisen ja kansainvälisen taiteen uusimpia virtauksia. Näyttelytoiminnan ohella museo on aina 1990-luvun alusta alkaen tutkinut nykytaiteeseen liittyvän taidekasvatuksen, asiakastyön ja palvelutuotannon uusia muotoja ja mahdollisuuksia. Yhdessä Porin lastenkulttuurikeskuksen kanssa museo on vuosittain tuottanut mm. yli 500 työpajaa.
Museo toimii 1800-luvulla rakennetussa entisessä tullimakasiinirakennuksessa, jonka muuttaminen taidemuseoksi tapahtui arkkitehti Kristian Gullichsenin suunnitelmien mukaan. Omien taidekokoelmiensa ohella museo hallinnoi Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelmaa. Porin taidemuseo toimii Satakunnan aluetaidemuseona.

Yhteystiedot

Taidemuseon johtaja Esko Nummelin p. 044 701 1085
esko.nummelin@pori.fi