Open vacancy Porin kaupunki

Museolehtori

Porin kaupunkiPorin kaupunki, Sivistystoimiala, Kulttuuriyksikkö, Taide- ja kulttuuripalvelut, Porin TaidemuseoPori
Työavain: 
PORI-03-35-17
Hakuaika alkaa: 
2.1.2018
Hakuaika päättyy: 
31.1.2018 16.00
Palkka: 
KVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Museolehtori vastaa taidemuseon yleisötyön eri muodoista päävastuualueenaan koululaitos sekä eri tavoin segmentoituneet asiakasryhmät. Tehtävät kattavat suoran asiakastyön ja sen edellyttämän sisällöntuotannon perinteisillä asiakasrajapinnoilla sekä digitaalisen sisällöntuotannon uudet, kehittyvät muodot. Museolehtori osallistuu näyttelytoiminnan sisältöjen tuotantoihin, vastaa soveltuvin osin oman sektorinsa verkostoitumisesta sekä siihen liittyvästä kohdennetusta tiedottamisesta.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vähintään vuoden mittainen museoalan työkokemus tehtävissä, jotka muodostuvat nykytaiteen museoiden kentän eri toiminnoista, erityisesti tehtävistä, jotka perehdyttävät taidekasvatuksen, pedagogiikan ja museon yleisötyön eri prosesseihin ja muotoihin sekä näihin liittyviin sähköisten asiakasrajapintojen palvelutuotannon eri toimintamuotoihin.

Arvostamme nykytaiteen ja taiteen kentän eri toimintojen tuntemusta sekä tähän liittyvää työkokemusta, suuntautuneisuutta taiteenteoreettisiin ja taidekasvatuksen kysymyksiin, monipuolista kielitaitoa, palveluhenkisyyttä sekä avointa suhtautumista alan teknologisoituvaan kehitykseen, taiteen uusiin ilmiöihin ja ilmenemismuotoihin.

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Organisaation kuvaus

Porin taidemuseo on vuonna 1981 perustettu nykytaiteen museo, joka esittelee kotimaisen ja kansainvälisen taiteen uusimpia virtauksia. Näyttelytoiminnan ohella museo on aina 1990-luvun alusta alkaen tutkinut nykytaiteeseen liittyvän taidekasvatuksen, asiakastyön ja palvelutuotannon uusia muotoja ja mahdollisuuksia. Yhdessä Porin lastenkulttuurikeskuksen kanssa museo on vuosittain tuottanut mm. yli 500 työpajaa.
Museo toimii 1800-luvulla rakennetussa entisessä tullimakasiinirakennuksessa, jonka muuttaminen taidemuseoksi tapahtui arkkitehti Kristian Gullichsenin suunnitelmien mukaan. Omien taidekokoelmiensa ohella museo hallinnoi Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelmaa. Porin taidemuseo toimii Satakunnan aluetaidemuseona.

Yhteystiedot

Taidemuseon johtaja Esko Nummelin p. 044 701 1085
esko.nummelin@pori.fi