Open vacancy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Apulaisylilääkärin virka, yleissairaalapsykiatria

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriPohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Psykiatrian tulosalue, Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatriaOulu
Työavain: 
PPSHP-02-246-17
Hakuaika alkaa: 
10.1.2018
Hakuaika päättyy: 
31.1.2018 14.30
Palkka: 
Lääkärien virkaehtosopimus
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.3.2018 tai sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Haemme apulaisylilääkäriä Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian tulosalueen yleissairaalapsykiatrian yksikköön.

Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on ruumiillisia sairauksia tai ruumiillisia oireita ja niihin liittyviä mielenterveyden ongelmia. Apulaisylilääkärin tehtävänä on yhdessä yksikön moniammatillisen työryhmän kanssa vastata näiden tutkimusten ja hoitojen toteuttamisesta. Apulaisylilääkärillä on velvollisuus osallistua erikoistuvien lääkäreiden perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja kouluttamiseen. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus. Tilanteessa, jossa erikoissairaanhoitoon kohdistuu merkittäviä rakenteellisia muutoksia, tehtävänkuvaan voi tulla muutoksia.

Arvostamme monipuolista kliinistä osaamista yleissairaalapsykiatristen potilaiden hoidossa. Odotamme virkaan valittavalta yhteistyökykyä, kiinnostusta kehittää yleissairaalapsykiatrista toimintaa, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön sekä monipuolisen ja haastavan työn. Yleissairaalapsykiatrian yksikössä on mahdollisuus suorittaa yleissairaalapsykiatrian erityispätevyys.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja LKT:n tai LT:n tutkinto. Virkaan soveltuva erikoisala on psykiatria.

Palkkaus määräytyy lääkäreiden virkaehtosopimuksen mukaan hakijan pätevyys ja kokemus huomioiden.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Ennen työsuhteen aloittamista työntekijän on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Organisaation kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat vastuualueen johtaja Liisa Kantojärvi, liisa.kantojarvi(at)ppshp.fi, p. 08 315 6800 tai p. 0400 683 337 sekä osastonylilääkäri Juha T. Karvonen, juha.karvonen(at)ppshp.fi, p. 08 315 6808 tai 0400 254 063.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.