Open vacancy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Osastonhoitajan viransijaisuus

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriPohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Pään ja kaulan sairaudetOulu
Työavain: 
PPSHP-02-38-18
Hakuaika alkaa: 
1.2.2018
Hakuaika päättyy: 
21.2.2018 14.30
Palkka: 
Sovellettava työ- ja virkaehtosopimus
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
Toukokuussa 2018 (sopimuksen mukaan)
Työn kuvaus

Haemme osaavaa ja motivoitunutta osastonhoitajaa sijaisuuteen korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalle, kuulokeskukseen ja foniatrian avohoitoon. Sijaisuus alkaa toukokuussa 2018 ja kestää maaliskuun loppuun 2019.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka toimii ajanvarauksella ja sinne on keskitetty erikoisalan päivystys päiväaikaan. Poliklinikalla tehdään myös paikallispuudutuksessa tapahtuvia toimenpiteitä. Kuulokeskuksessa tehdään kuulon, tasapainon ja keskushermoston sairauksien diagnostiikkaan liittyviä tutkimuksia, korvasairauksien hoitoa, diagnosointia ja kuulon kuntoutusta. Työssä korostuu moniammatillinen kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja seuranta. Foniatrian avohoidossa hoidetaan pääosin lapsia, mutta myös aikuisia potilaita, joilla on vaikeuksia tai häiriöitä kommunikoinnissa. Työssä korostuu perhetyö ja moniammatillisen kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja seuranta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista ja kehittävää työotetta, vastuullisuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kehittää työtä yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Arvostamme monipuolista kokemusta erilaisten poliklinikoiden toiminnasta, moniammatillisen kuntoutuksen tuntemusta ja kokemusta esimiestyöstä.

Kelpoisuusvaatimuksena osastonhoitajan viransijaisuuteen on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto / aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettynä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja haasteellisen työn, kannustavan työyhteisön ja esimies/johtamisverkoston sekä hyvät työsuhde-edut.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Organisaation kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen väestö on yli 400 000 asukasta ja heitä palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat ylihoitaja Katri Korolainen, p. 0400 811 936 ja tulosalueen ylihoitaja Merja Fordell, p. 0400 802 888. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.