Open vacancy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Osastonhoitaja (2), osastonsihteerit OpTA -yksikkö

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriPohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalueOulu
Työavain: 
PPSHP-02-39-18
Hakuaika alkaa: 
1.2.2018
Hakuaika päättyy: 
21.2.2018 14.30
Palkka: 
Sovellettava työ- ja virkaehtosopimus
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Haemme kahta (2) osastonhoitajaa virkaan osastonsihteerit OpTA yksikköön. Toiminta-alueet sisältävät anestesia ja tehohoidon, pään ja kaulan sairaudet, pehmytkudoskirurgian, tukielin- ja neurokirurgian sekä kuntoutuksen vastuualueet.

Osastonsihteerien esimiestyö on keskitetty kahdelle osastonhoitajalle. Yksikön osastonsihteerit palvelevat koko operatiivista tulosaluetta ja osastonsihteereiden toiminta-alueet muodostuvat viidestä poolista. Osastonhoitajat lähiesimiehinä vastaavat päivittäistoiminnan sujumisesta osastoilla osastonsihteerityön osalta ja tekevät yhteistyötä yksiköiden esimiesten kanssa. Osastonsihteerityön tavoitteena on huolehtia päivittäisestä toiminnasta ja potilasprosessien sujumisesta potilaita hoitavissa yksiköissä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista ja kehittävää työotetta, vastuullisuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kehittää työtä yhdessä yksiköiden kanssa. Arvostamme kokemusta esimiestyössä ja työprosessien tuntemusta poliklinikoilla, vuodeosasto- ja toimenpideyksiköissä sekä kuntoutuksessa.

Kelpoisuusvaatimuksena osastonhoitajan virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto / aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettynä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja haasteellisen työn, kannustavan työyhteisön ja esimies/johtamisverkoston sekä hyvät työsuhde-edut.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Organisaation kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen väestö on yli 400 000 asukasta ja heitä palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa ylihoitaja Katri Korolainen, p. 0400 811 936 ja tulosalueen ylihoitaja Merja Fordell, p. 0400 802 888. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.