Open vacancy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Osastonhoitajan virka, SL-fysiatria

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriPohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Kuntoutus, Fysiatria, SL-FysiatriaOulu
Työavain: 
PPSHP-02-40-18
Hakuaika alkaa: 
1.2.2018
Hakuaika päättyy: 
21.2.2018 14.30
Palkka: 
Sovellettava työ- ja virkaehtosopimus
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Haemme osastonhoitajaa SL-fysiatriaan kuntoutuksen vastuualueelle. SL-fysiatrian yksikkö tuottaa fysio- ja toimintaterapiapalveluja operatiivisella, medisiinisellä sekä lasten ja naisten tulosalueilla. Fysio- ja toimintaterapiapalveluja tuotetaan lasten ja nuorten klinikan vuodeosastoille ja poliklinikoille sekä aikuisten keskiklinikan ja sisätautien alueella toimiville osastoille ja poliklinikoille. Keskeisimmät potilasryhmät ovat vastasyntyneet, lasten tehohoidon, kirurgian, neurologian, sisätautien, foniatrian, syöpätautien ja hematologian potilaat. Aikuisista keskeisimmät potilasryhmät ovat syöpätautien ja hematologian, naistentautien ja neurologian alueiden potilaat.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista ja kehittävää työotetta, vastuullisuutta, hyviä yhteistyö-, verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kehittää työtä yhdessä moniammatillisten työryhmien kanssa. Arvostamme moniammatillisen kuntoutuksen tuntemusta ja kokemusta esimiestyöstä.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto / aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja haasteellisen työn, kannustavan työyhteisön ja esimies/johtamisverkoston sekä hyvät työsuhde-edut.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työntekijä tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Organisaation kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen väestö on yli 400 000 asukasta ja heitä palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat ylihoitaja Katri Korolainen, p. 0400 811 936 ja tulosalueen ylihoitaja Merja Fordell, p. 0400 802 888.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.