Open vacancy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Fysioterapeutti, kolme (3) tointa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriPohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Kuntoutus, Fysiatria, KN-Fysiatria ja SL-FysiatriaOulu
Työavain: 
PPSHP-02-45-18
Hakuaika alkaa: 
5.2.2018
Hakuaika päättyy: 
21.2.2018 14.30
Palkka: 
Sovellettava työ- ja virkaehtosopimus.
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
14.5.2018 tai sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

KN-fysiatrialla on auki yksi (1) fysioterapeutin sisäisen sijaisen toimi sekä yksi (1) fysioterapeutin toimi ja SL- fysiatrialla on auki yksi (1) fysioterapeutin toimi, joka sijoittuu lasten fysioterapiaan. KN -fysiatrian työalueena ovat kirurgian vuodeosastot, Leiko, tarkkailu, yhteispäivystys, operatiivisen tulosalueen tehohoito, kirurgian ja neurokirurgian poliklinikat, käsikirurginen yksikkö, avohoitotalon leikkausosasto ja reumayksikkö sekä fysiatrian apuvälinelainaamo.

SL-fysiatrian työalueena on medisiinisen ja lasten ja naisten tulosalueiden vuodeosastot ja poliklinikat sekä sydänvalvonta. Keskeisimmät potilasryhmät lasten fysioterapiassa ovat vastasyntyneet, lasten tehohoidon, kirurgian, neurologian, sisätautien, foniatrian, syöpätautien ja hematologian potilaat.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja työyhteisötaitoja, joustavuutta, aktiivista ja kehittävää työotetta sekä paineensietokykyä.

Fysioterapeutin kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. SL-fysiatrian toimeen valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §: 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana

Organisaation kuvaus

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan.
Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Pauliina Putila, p. 040 536 1429. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.