Open vacancy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitajan toimi (10), Oulaskankaan sairaala

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriPohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Aluesairaalat, Oulaskankaan tulosalue, Konservatiivinen alue, Sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosastoOulaistenkatu 5Oulainen
Työavain: 
PPSHP-04-11-18
Hakuaika alkaa: 
12.9.2018
Hakuaika päättyy: 
26.9.2018 14.30
Palkka: 
Sovellettava työ- ja virkaehtosopimus
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan.
Työn kuvaus

Haemme osaavia ja motivoituneita ammattilaisia kahdeksaan sairaanhoitajan ja kahteen sairaanhoitajan sisäisen sijaisen toimeen sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosastolle. Osastolla toimii nelipaikkainen sydänvalvonta, johon ollaan perustamassa kaksipaikkaista tehostetun valvonnan yksikköä kriittisesti sairaiden potilaiden hoitamista varten.

Nyt haettavana olevien sairaanhoitajien toimien työpanos kohdistuu ensisijaisesti perustettavaan tehostetun valvonnan yksikköön. Tehostetun valvonnan työhön sisältyy koulutus-/kertausjaksoja Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Sairaanhoitajan toimeen sisältyy lisäksi työskentely sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosastolla. Työ osastollamme on kolmivuorotyötä, työvuorosuunnitteluamme ohjaa työaika-autonomia.

Toivomme sinulta aktiivista työotetta ja oma-aloitteisuutta. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja joustavuutta muuttuvissa työtilanteissa. Kokemus kriittisesti sairaan potilaan hoitotyöstä katsotaan eduksi.

Tarjoamme sinulle erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja vastuullisen tehtävän sekä hyvän perehdytyksen. Sairaanhoitajalla on myös mahdollisuus työkiertoon sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikalla.

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Edellytämme tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Organisaation kuvaus

Oulaskankaan sairaala Oulaisissa tuottaa keuhkosairauksien, kirurgian, anestesiologian, korva-nenä- ja kurkkutautien, lastentautien, sisätautien sekä synnytys- ja naistentautien erikoissairaanhoidon palveluja. Sairaala vastaa erikoissairaanhoidon päivystyksen lisäksi sopimuksen mukaisesti lähialueiden perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Helena Vähäjylkkä, p. 040 843 6048 ja vs. tulosalueen ylihoitaja Ira Karvonen, p. 0500 563 700. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.