Open vacancy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoistuva lääkäri (2), koulutusvirka

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriPohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Aluesairaalat, Oulaskankaan tulosalueOulaistenkatu 5Oulainen
Työavain: 
PPSHP-04-12-18
Hakuaika alkaa: 
15.11.2018
Hakuaika päättyy: 
2.1.2019 14.30
Palkka: 
Lääkärien virkaehtosopimus
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
Sopimuksen mukaan
Työn kuvaus

Tule erikoistuvaksi lääkäriksi Oulaskankaan sairaalan kirurgian osastolle Oulaisiin!

Kirurgian osastolla hoidetaan sekä elektiivisesti että päivystyksellisesti sairaalaan tulevia ortopedisiä ja urologisia potilaita. Pääpaino ortopediassa on tekonivelkirurgiassa. Seniorilääkäri on konsultoitavissa päivittäin ja on mukana osastotyössä.

Työnkuva soveltuu kirurgiaan ja ortopediaan erikoistumista suunnittelevalle, yleislääkärille tai reunakoulutusta suorittavalle. Sairaalapäivystys on ulkoistettu, joten päivystysvelvollisuutta ei ole, mutta päivystykseen voi halutessaan osallistua.

Arvostamme aktiivista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä sekä joustavuutta.

Erikoistuvan lääkärin määräaikaisen koulutusviran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Edellytämme tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.

Erikoistuvan lääkärin määräaikainen koulutusvirka täytetään ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten. Voit suorittaa keskussairaalatasoisen runkokoulutusvaiheen palvelua kirurgian suppeasta erikoisalasta riippuen 6-12 kk. Palvelujakson pituus on joustavasti neuvoteltavissa ja Oulaisissa on mahdollista käydä päivittäin esim. Oulusta.

Koulutusvirkaan valittavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Organisaation kuvaus

Oulaskankaan sairaala Oulaisissa tuottaa keuhkosairauksien, kirurgian, anestesiologian, korva-nenä- ja kurkkutautien, lastentautien, sisätautien sekä synnytys- ja naistentautien erikoissairaanhoidon palveluja. Sairaala vastaa erikoissairaanhoidon päivystyksen lisäksi sopimuksen mukaisesti lähialueiden perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat operatiivisen vastuualueen vs. johtaja Aarno Partanen, p. 08 429 7026 tai kirurgian toiminnasta vastaava ortopedi Timo Poutiainen, ke-to p: 08 315 7887. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.