Open vacancy Rauman Kaupunki

Määräaikainen tuntiopettaja, luokanopettaja

Rauman KaupunkiRauman kaupunki, Kasvatus- ja opetustoimi, Perusopetus, Kodisjoen kouluRauma
Työavain: 
RAU-25-12-17
Hakuaika päättyy: 
3.4.2017 16.00
Palkka: 
OVTESin mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.8.2017 - 2.6.2018
Työn kuvaus

Määräaikainen tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, luokanopettaja, Kodisjoen koulussa vuosiluokilla 1-6. Englannin ja ruotsin kielen opetustaito katsotaan eduksi. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja tehtävä saattaa vielä tulla hoidettavaksi hallinnonalan sisäisin järjestelyin.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti kaupungin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta (www.rauma.fi/rekry), myös paperihakemukset hyväksytään. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta ja alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Mahdolliset paperihakemukset tulee jättää osoitteella: Rauman kaupunki, Sivistyshallinto, Kanalinranta 3, 26100 Rauma, kuoreen tulee merkitä; "Määräaikainen tuntiopettaja (Kodisjoen koulu)".

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedonsaannista rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Organisaation kuvaus

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita.
Rauman kaupunki on savuton työpaikka..

Yhteystiedot

Kodisjoen koulun rehtori Hannu Yli-Kauhaluoma puh.044-5545206 tai hannu.yli-kauhaluoma@rauma.fi