Open vacancy Rauman Kaupunki

Tuntiopettaja, liikunta ja terveystieto

Rauman KaupunkiRauman kaupunki, Kasvatus- ja opetustoimi, Perusopetus, Nanun yhtenäinen peruskouluRauma
Työavain: 
RAU-25-19-17
Hakuaika päättyy: 
3.4.2017 16.00
Palkka: 
OVTESin mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.8.2017
Työn kuvaus

Liikunnan ja terveystiedon tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä Nanun yhtenäisen peruskoulussa toistaiseksi vuosiluokilla 7-9. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi hallinnonalan sisäisin järjestelyin.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti kaupungin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta (www.rauma.fi/rekry), myös paperihakemukset hyväksytään. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta ja alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Mahdolliset paperihakemukset tulee jättää osoitteella:Rauman kaupunki, Sivistyshallinto, Kanalinranta 3, 26100 Rauma, kuoreen tulee merkitä; "Liikunnan ja terveystiedon tuntiopettaja".

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedonsaannista rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Organisaation kuvaus

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita.
Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

Nanun koulun rehtori Teija Warro puh. 044 793 3463 tai teija.warro@rauma.fi