Open vacancy Rauman Kaupunki

Määräaikainen tuntiopettaja, englanti ja ruotsi

Rauman KaupunkiRauman kaupunki, Kasvatus- ja opetustoimi, Perusopetus, Nanun yhtenäinen peruskouluRauma
Työavain: 
RAU-25-21-17
Hakuaika päättyy: 
5.6.2017 16.00
Palkka: 
OVTESin mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.8.2017 - 2.6.2018
Työn kuvaus

Jatkamme määräaikaisen tuntiopettajan hakua Nanun yhtenäisessä peruskoulussa vuosiluokilla 3-9, opetettavina aineina englanti ja ruotsi. Tehtävää aikaisemmin hakeneet huomioidaan valintaa tehdessä. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi hallinnonalan sisäisin järjestelyin.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti kaupungin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta (www.rauma.fi/rekry), myös paperihakemukset hyväksytään. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta ja alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Paperihakemukset tulee lähettää osoitteella; Rauman kaupunki, Sivistyshallinto, Kanalinranta 3, 26100 Rauma, kuoreen merkintä; "Tuntiopettaja, englanti ja ruotsi (Nanu)".

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Organisaation kuvaus

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita.
Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

rehtori Teija Warro puh. 044-7933463 tai teija.warro@rauma.fi