Open vacancy Rauman Kaupunki

Laaja-alainen erityisopettajan virka

Rauman KaupunkiRauman kaupunki, Kasvatus- ja opetustoimi, Perusopetus, Lapin kouluRauma
Työavain: 
RAU-25-24-17
Hakuaika päättyy: 
3.4.2017 16.00
Palkka: 
OVTES:n mukainen
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.8.2017
Työn kuvaus

Laaja-alainen erityisopettajan virka Lapin koulussa vuosiluokilla 1-6. Tunteja on mahdollisesti myös muissa kouluissa. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja saattaa vielä tulla hoidettavaksi hallinnonalan sisäisin järjestelyin.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti kaupungin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta (www.rauma.fi/rekry), mutta myös paperihakemukset hyväksytään. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittava todistus ja alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Paperihakemukset tulee lähettää osoitteella: Rauman kaupunki, Sivistyshallinto, Kanalinranta 3, 26100 Rauma ja kuoreen merkintä "Laaja-alainen erityisopettaja, Lapin koulu".

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedonsaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Organisaation kuvaus

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita.
Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

Vs. rehtori Marika Lehtinen puh. 044 387 2156 tai marika.lehtinen@rauma.fi