Open vacancy Rauman Kaupunki

Musiikkiopiston lehtori, pianonsoitonopetus

Rauman KaupunkiRauman kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus, MusiikkiopistoRauma
Työavain: 
RAU-41-7-17
Hakuaika päättyy: 
3.4.2017 16.00
Palkka: 
OVTES:n mukaisesti
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.8.2017
Työn kuvaus

Rauman kaupungin musiikkiopisto hakee 1.8.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen pianonsoitonopettajaa. Pianonsoitonopetuksen lisäksi tehtävään voidaan sisällyttää pianonsoiton alkeisryhmäopetusta ja tarvittaessa myös muuta musiikkiopistossa annettavaa opetusta. Tulevalta viranhaltijalta edellytetään valmiutta opettaa myös Euran sivuopetuspisteessä.

Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palvelussuhteen ehdot ovat Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaiset.

Tehtävään valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Kelpoisuutta osoittavat alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valitulla on 6 kk:n koeaika.

Hakemukset kelpoisuuden osoittavine tutkintotodistusjäljennöksineen lähetetään ensisijaisesti sähköisesti järjestelmän kautta (www.rauma.fi/rekry).
Mikäli mahdollisuutta sähköisen hakemuksen lähettämiseen ei ole, paperisen hakemuksen voi lähettää os. Rauman kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma. Kuoreen tunnus " Musiikkiopiston lehtori, pianonsoitonopetus".

Hakijat tai osa heistä voidaan kutsua haastatteluun sekä soitto- ja opetusnäytteeseen.

Organisaation kuvaus

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

Musiikkiopiston rehtori Mira Ellmén p. 044 793 3550, mira.ellmen@rauma.fi