Open vacancy Rauman Kaupunki

Musiikkiopiston tuntiopettaja, popjazzpianonsoitto

Rauman KaupunkiRauman kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus, MusiikkiopistoRauma
Työavain: 
RAU-41-8-17
Hakuaika päättyy: 
3.4.2017 16.00
Palkka: 
OVTES:n mukaisesti
Työn luonne: 
Osa-aikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.8.2017
Työn kuvaus

Rauman kaupungin musiikkiopisto hakee 1.8.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen pop/jazz-pianonsoiton tuntiopettajaa. Pianonsoitonopetuksen lisäksi tehtävään sisältyy bändiopetusta ja säestystehtäviä. Tarvittaessa tehtävään voidaan sisällyttää myös muuta musiikkiopistossa annettavaa opetusta.

Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palvelussuhteen ehdot ovat Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaiset.

Tehtävään valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Kelpoisuutta osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valitulla on 6 kk:n koeaika.

Hakemukset kelpoisuuden osoittavine tutkintotodistusjäljennöksineen lähetetään ensisijaisesti sähköisesti järjestelmän kautta (www.rauma.fi/rekry).
Mikäli mahdollisuutta sähköisen hakemuksen lähettämiseen ei ole, paperisen hakemuksen voi lähettää os. Rauman kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma. Kuoreen tunnus " Musiikkiopiston tuntiopettaja, pop/jazz-pianonsoitonopetus".

Hakijat tai osa heistä voidaan kutsua haastatteluun sekä soitto- ja opetusnäytteeseen.

Organisaation kuvaus

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

Musiikkiopiston rehtori Mira Ellmén, p. 044 793 3550, mira.ellmen@rauma.fi