Open vacancy Turun kaupunki

Rakennustarkastaja

Turun kaupunkiTurun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Luvat ja valvonta, RakennusvalvontaPuolalankatu 5Turku
Työavain: 
TKU00-61-43-18
Hakuaika alkaa: 
7.9.2018
Hakuaika päättyy: 
4.10.2018 15.00
Palkka: 
5 529,54 €/kk
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
15.10.2018
Työn kuvaus

Rakennustarkastaja toimii kaupunkiympäristötoimialan luvat ja valvonta -palvelualueen rakennusvalvonnan yksikön esimiehenä, jonka tehtävänä on yksikön toiminnan ja talouden tuloksellinen johtaminen ja kehittäminen sekä valvonta ja raportointi. Yksikköön kuuluu lupa- ja tarkastuspalveluiden henkilökunta.

Tehtävänä on myös toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennustarkastajana sekä rakennus- ja lupalautakunnassa esittelijänä yksikköään koskevissa asioissa. Työhön kuuluu myös rakennusvalvontaviranomaisen toiminnan edistäminen ja kehittäminen.

Rakennustarkastaja vastaa kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvien tehtävien valmistelusta ja viranomaisen toiminnan kehittämisestä ja valvonnasta sekä osaltaan alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen rakennusvalvonnan yhteistyön ja hankkeiden kehittämisestä.

Rakennustarkastaja myös ratkaisee rakennusvalvontaviranomaiselle määrätyt tehtävät, maisematyölupahakemukset, maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n mukaiset ojittamista koskevat asiat, huolehtii rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä sekä vastaa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentin mukaisista valvontatehtävistä, jos tehtävät eivät edellytä monijäsenisen toimielimen käsittelyä.

Kelpoisuusvaatimuksena on teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto ja riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.

Lisäksi edellytetään hyvää kokemusta rakentamisen tai suunnittelun johtamistehtävistä sekä esimiestehtävistä.

Eduksi luetaan perehtyneisyys sähköisten asiointikanavien kehittämiseen ja taloushallintoon sekä kokemus asiantuntijaorganisaation johtamistehtävistä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Organisaation kuvaus

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

Valvontajohtaja Leena Salmelainen, puh. 358505417924
leena.salmelainen@turku.fi

Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa., Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen, Kaupunkiympäristötoimiala, kirjaamo, PL 355, 20101 Turku