Open vacancy Turun kaupunki

Projektipäällikkö

Turun kaupunkiTurun kaupunki, Sivistystoimialan hallinto, Suunnittelu- ja kehittämispalveluiden vastuualueYliopistonkatu 27Turku
Työavain: 
TKUKOV-40-251-18
Hakuaika alkaa: 
8.8.2018
Hakuaika päättyy: 
22.8.2018 15.00
Palkka: 
3400 €/kk
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.9.2018 - 31.7.2020
Työn kuvaus

Turun kaupungin sivistystoimialalla on avoinna LIVE- ja Hyvä PORE -projektien projektipäällikön määräaikainen työsuhde.

LIVE-hankkeen tavoitteena on kasvattaa Lounais-Suomessa ja Satakunnassa tekniikan alojen vetovoimaa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä toteutettavilla toimenpiteillä. Tavoitteena on lisätä nuorten ja heidän vanhempiensa tietoisuutta tekniikan koulutusaloista sekä jatkokoulutusmahdollisuuksista sekä lisätä toisen asteen opinnoissa olevien opiskelijoiden tietoisuutta teollisuuden tarjoamista työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksista.

Hyvä PORE -hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja käytänteitä, jotka vastaavat Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen luomiin työvoima- ja osaamistarpeisiin. Kehittämistyössä hyödynnetään yritysten tarpeista lähtevää työpaikalla järjestettävää koulutusta, yritys-/työpaikkalähtöisiä oppimisratkaisuja sekä yritysten rekrytointeja tukevia osaamisen kartoitus- ja kehittämispalveluita. Tavoitteena on kehittää uusia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja, joilla työpaikkoja voitaisiin entistä tehokkaammin hyödyntää henkilöstön ja rekrytoitavien henkilöiden osaamisen kehittämisen ympäristönä.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat edellä mainittujen projektien johtamiseen ja koordinointiin liittyvät tehtävät, projektien toteutumisesta vastaaminen, projektitoimijoiden tuki, viestintä-, tuotteistamis- ja levittämistehtävät, arviointi ja raportointi sekä projektitoimiston vastuulla olevien tehtävien toteuttamiseen osallistuminen.

Tehtävään valittavalta vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto. Lisäksi arvostamme kokemusta projektien ja erilaisten verkostojen johtamisesta ja projektitulosten levittämisestä ja tuotteistamisesta sekä ammatillisen koulutuksen ja työelämän tuntemusta. Tehtävästä suoriutuminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä sujuvaa kirjallista ja suullista viestintää.

Organisaation kuvaus

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Yhteystiedot

Projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä, 044 9073 166, matti.makela@turku.fi