Open vacancy Turun ammattikorkeakoulu Oy

Pt. tuntiopettaja, Tanssinopetus

Turun ammattikorkeakoulu OyTurun ammattikorkeakoulu Oy, TaideakatemiaLinnankatu 54-60Turku
Työavain: 
TuAMK-02-1-18
Hakuaika alkaa: 
2.2.2018
Hakuaika päättyy: 
26.2.2018 23.59
Palkka: 
AVAINOTES, hinnoittelutunnus 42204022
Työn luonne: 
Osa-aikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
14.8.2018
Työn kuvaus

Haemme Turun AMK:n Taideakatemian tanssinopettajakoulutukseen päätoimista tuntiopettajaa 14.8.2018 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tehtävän pääsisältönä on jazztanssin ja sen opettamisen opetus, harjoittelujen ja opinnäytetöiden ohjaus sekä opettajatuutorina toimiminen.

Kelpoisuusvaatimukset

Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään kolmen vuoden käytännön kokemusta tutkintoa vastaavissa tehtävissä (VN:n asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014) ja pedagogista pätevyyttä. Erityisenä osaamisalueena on jazztanssi. Pedagogisen pätevyyden lisäksi edellytämme laaja-alaista kokemusta ja näkemystä tanssin opetuksesta eri koulutusasteilla ja -muodoissa sekä halukkuutta ja kykyä koulutuksen kehittämiseen, kansainväliseen toimintaan ja hanketoimintaan.

Edellytämme hakijalta vahvoja vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä erilaisissa moniammatillisissa työryhmissä.

Edellä lueteltujen lisäksi arvostamme:
- osaamista tanssin tutkimuksessa
- osaamista tanssihistoriassa ja tanssiteosanalyysissä
- osaamista länsimaisen taidetanssin eri lajeissa ja katutanssilajeissa
- kokemusta hanketoiminnasta
- osaamista kansainvälisestä toiminnasta ja tanssin kulttuurisista ulottuvuuksista
- kokemusta moniammatillisissa työryhmissä toimimisesta

Työntekijän on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (AVAINTES Luku 1 § 5 mom.2).

Tehtävän hoitaminen edellyttää, että hakija hallitsee suomen kielen. Edellytämme valittavalta myös hyvää englannin kielen taitoa.

Osa hakijoista kutsutaan opetusnäytteen ja haastattelun sisältävään soveltuvuusarviointiin, joka järjestetään 4.4.-6.4.2018 Turussa.

Työaika on työkausittain laadittavan työaikasuunnitelman mukainen 760-1624 tunnin vuosityöaika. Palkkaus määräytyy vastaavan osa-aikaprosentin mukaan.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tanssinopettajan erikoistumisalan opinnot on nelivuotinen kokonaisuus esittävän taiteen koulutuksessa. Esittävien taiteiden muut erikoistumisalat ovat musiikki, teatteri-ilmaisunohjaaja ja sirkus. Koulutuksessa tehdään taiteiden välistä yhteistyötä esittävien taiteiden yksikössä ja muiden Turun AMK:n Taideakatemian koulutusten kanssa.

Tanssinopettajaopinnoissa kullakin vuosikurssilla opiskelee 10-12 opiskelijaa. Opinnot etenevät ryhmäopetuksena intensiivisen työohjelman mukaan. Opinnot rakentuvat ydinosaamisen opinnoista ja laajentavan osaamisen opinnoista. Ydinosaamisen opinnot rakentuvat yleissivistävistä opinnoista, analyyttisistä ammattiopinnoista, liikkeen tuottamisen opinnoista, pedagogisista opinnoista sekä harjoittelusta. Laajentavan osaamisen opinnot sisältävät vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyön. Jokainen opiskelija luo oman opintopolkunsa yhdessä tuutoropettajansa kanssa. Valmistuttuaan opiskelija pystyy työllistämään itseään monipuolisesti tanssialan ammateissa opettajana ja esiintyjänä, pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan kasvatuksellisia ja esityksellisiä kokonaisuuksia sekä osallistumaan moniammatillisten työryhmien toimintaan. Hän pystyy työllistymään myös yrittäjänä. Lisätietoja koulutuksesta osoitteesta https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/tanssinopetta... .

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Taideakatemia, Linnankatu 54-60, Turku

Organisaation kuvaus

Turku on paras opiskelukaupunki. Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. www.turkuamk.fi #ExcellenceInAction.

Yhteystiedot

Lisätietoja: koulutus- ja tutkimuspäällikkö Eero Linjama puh. 0505985251

Hakemuksen jättäminen: Jätä sähköinen hakemus kohdasta Hae työpaikkaa