Työssä kunta-alalla

Tietoa työn tekemisestä kunta-alalla. Löydä oma työpaikkasi, katso Kuntarekry.fi

Monelle meistä työssä tärkeintä on sen merkitys. Kuntatyössä tämä merkityksellisyys on vahvasti läsnä. Esimerkiksi hoitotyö, opetus ja kasvatus sekä infrastruktuurin ylläpito ovat aloja, joilla rakennetaan suomalaisten jokapäiväistä arkea. 

Kunnissa ja kaupungeissa on työtä tarjolla kaikilta toimialoilta. Kun etsit kunta-alan työpaikkoja, huomaat, että ammattinimikkeitä on valtavasti.

Opettajien, sairaanhoitajien ja lääkäreiden lisäksi kunnissa työskentelee restonomeja, ekonomeja, insinöörejä, kiinteistönhoitajia, tiedottajia - ja tuhansia muita ammattilaisia.

Löydä työtä omalta alaltasi, katso avoimet työpaikat.

Yksi organisaatio - tuhansia tehtäviä

Työnantajina monet kaupungit ja kuntayhtymät ovat Suomen suurimpia. Ne ovat monialakonserneja, joissa voit edetä urallasi oman alasi sisällä, alalta toiselle tai esimies- ja johtotehtäviin ilman työnantajan vaihtoa. 

Kuntatyössä sinulla on myös mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen, sillä kunta-alan työnantajat panostavat työntekijöidensä kouluttamiseen.

Tutustu Kuntarekryä käyttäviin kunta-alan työnantajiin.

Virat ja toimet - työsuhteet kunta-alalla

Kuntatyöntekijät työskentelevät joko virka- tai työsuhteissa. Kun työtehtävässä käytetään julkista valtaa, palvelussuhde on tällöin lain mukaan virka.  Esimerkkejä viroista ovat sosiaalityöntekijän, opettajan ja palotarkastajan tehtävät.

Viran ja työsuhteen ero on oikeudellisessa asemassa. Virkasuhteisiin sovelletaan kunnallista viranhaltijalakia. Muihin työsuhteisiin sovelletaan työsopimuslakia.

Kunta-alalla on tarjolla myös runsaasti  
•    sijaisuuksia ja lyhytaikaisia keikkatöitä
•    kesätöitä
•    oppisopimuspaikkoja
•    työharjoittelupaikkoja. 

Näistä väylistä rakentuu monipuolisia mahdollisuuksia urapoluille.

Palkkaus 

Palkat kunta-alalla muodostuvat tehtäväkohtaisesta palkasta eli peruspalkasta sekä henkilökohtaisesta palkanosasta. Lisäkorvauksia voivat olla työaikakorvaus ja tulospalkkio. 

Suurin osa kunta-alan työntekijöistä on KVTES:n eli kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä. Osalla, esimerkiksi opettajilla, lääkäreillä, muusikoilla ja tuntipalkkalaisilla on lisäksi omat erilliset sopimuksensa.

Ajankohtaista tietoa kunta-alan palkkauksesta löydät Kuntatyönantajien sivuilta.