Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanja alkoi

Vastuullinen kesäduuni 2017

Vuoden 2017 Vastuullinen kesäduuni -kampanja on käynnistynyt. Kampanja haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja. Kuntarekry on mukana kampanjassa tulevanakin vuonna.

Vastuullinen kesäduuni -kampanja auttaa työnantajia ymmärtämään nuorten odotukset työelämää kohtaan ja kehittämään kesätyöhön liittyviä toimintojaan. Tulevan toimintakauden tavoitteina on auttaa nuoria tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittää heidän kesätyönhakuun liittyviä taitojaan.

Työnantajat sitoutuvat Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja todistus.

Nyt käynnistyvän kampanjan tavoitteena on ylittää 50 000 kesätyöpaikan raja.

Työnantaja, anna palautetta!

Kesätyökokemus lisää nuorten kiinnostusta työelämää kohtaan. Näin toteaa 82 prosenttia Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjan kyselyyn vastanneista nuorista. Vastuullisin kesäduuni 2016 -tutkimukseen vastasi kesä-heinäkuussa yli 5 000 nuorta 95 vastuullisesta kesätyöpaikasta.

Työnantajien suurimmaksi kehittämiskohteeksi nousi palautteen antaminen.

Vastuullinen kesäduuni -kampanja on haastanut työnantajia tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja jo kuuden vuoden ajan. Vuonna 2016 kampanjaan osallistui 327 työnantajaa, jotka tarjosivat 50 000 kesätyöpaikkaa nuorille.

kesaduuni.org