Kuntarekryn asiakkaista yli 90 prosenttia tyytyväisiä palveluun

Kuntarekryn asiakastyytyväisyyskyselystä 2016 hienot tulokset!

Yli 90 prosenttia työnantajille suunnatusta asiakaskyselymme vastaajista on tyytyväisiä Kuntarekryyn. Heidän mukaansa palvelumme on onnistunut odotusten mukaisesti tai jopa ylittänyt ne.

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttivat eniten palveluiden käytettävyys, asiantunteva henkilöstö ja positiiviset kokemukset yhteistyöstä. 91 prosenttia kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että Kuntarekryn palvelu on toiminut odotusten mukaan tai yli odotusten. Kuntarekryn suosiosta kertoo sekin, että vastaajista noin 90 prosenttia on joko suositellut tai suosittelisi Kuntarekry-palvelua kollegoilleen.

FCG Kuntarekryn vt. toimitusjohtaja Marita Lehikoinen kiittää vastaajia koko Kuntarekryn tiimin puolesta.  ”Tämä on arvokasta tietoa palvelun kehittämisen kannalta. Kuntarekryssä tapahtuu muutenkin paljon juuri nyt, sillä järjestelmän sisältö laajenee kattamaan jatkossa koko HR-palveluiden elinkaaren. Tätä kokonaisuutta tukevat osaltaan myös valmennuspalvelumme.” 
 

Luotettava yhteistyökumppani

Asteikolla 5 – 1 arvioituna (5 paras arvosana, 1 huonoin) vastaajat olivat tyytyväisiä FCG Kuntarekryn palveluihin, toimintaan, henkilöstöön ja viestintään arvosanalla 4,2. FCG Kuntarekryyn luotetaan yhteistyökumppanina (4,4). Vastaajien keskuudessa meidät koetaan yhteistyökumppaneina myös rehellisiksi ja avoimiksi (4,3). Henkilöstön palvelualttius ongelmatilanteissa sai niin ikään hyvän arvosanan 4,5. Kehitettävää toiminnassamme oli mm. asiakkaiden toivomusten huomioiminen palveluvalikoiman kehittämisessä (3,9).

Sopii monipuolisiin rekrytointitarpeisiin

Kuntarekryä käytetään kaikkien toimialojen rekrytoinneissa. Vastaajista yli puolet oli käyttänyt järjestelmää sosiaali- ja terveysalan rekrytointeihin. Lähes yhtä aktiivisesti järjestelmää oli käytetty opetus- ja kulttuurialan sekä hallinto- ja toimistotyön rekrytointeihin. Vastaajista 60 % käyttää järjestelmää perusrekrytointiin, 30 % perus- ja sijaisrekrytointiin ja 10 % sijaisrekrytointiin.

Saimme kaikkiaan 201 vastausta tämän vuoden asiakastyytyväisyyskyselyyn. Kysely lähetettiin noin 700 vastaajalle, joista enemmistö oli Kuntarekryn pää- tai varapääkäyttäjiä.