Tavoita yliopisto-opiskelijat - hyödynnä Aarresaari.net-palvelua!

Kuntarekry.fi tekee yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Yksi yhteistyökumppanimme on Suomen yliopistojen ura- ja työelämäpalveluiden Aarresaari-verkosto. Yli  20-vuotias verkosto on ollut vahvasti mukana kehittämässä yliopistojen työelämäyhteyksiä ja lisäämässä opiskelijoiden työelämävalmiuksia.

Aarresaari-verkoston tarjoaman maksuttoman Aarresaari.net–välityspalvelun kautta kuntatyönantaja voi tavoittaa laajasti eri oppiaineiden yliopisto-opiskelijat ja vastavalmistuneet.

Löydä tulevaisuuden osaajat harjoittelun kautta

Tuhannet eri alojen opiskelijat ympäri Suomea etsivät parhaillaan harjoittelupaikkoja. Opiskelijaharjoittelu tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja luoda kontakteja näihin monipuolisiin osaajiin.

Harjoittelu on myös tärkeä osa kuntatyönantajien ja yliopistojen yhteistyötä. Harjoittelun kautta välitetään viimeisintä tietoa puolin ja toisin. Harjoittelulla on merkittävä vaikutus opiskelijan urasuunnitelmiin ja asiantuntijuuden kehittymiseen ja harjoittelussa syntynyt yhteys saattaa myös jatkua esimerkiksi erilaisina projekteina tai graduyhteistyön merkeissä.

Harjoittelupaikkoja etsivät myös yliopistojen kansainväliset opiskelijat. He tuovat työyhteisöihin osaamisensa lisäksi mahdollisuuden kansainvälistyä myös kotimaassa.

Aarresaari.net-välityspalvelun kautta tavoittaa helposti sekä suomalaiset että kansainväliset yliopisto-opiskelijat.

Löydät lisätietoa Aarresaaresta ja voit jättää harjoittelupaikkatarjouksen osoitteessa:
www.aarresaari.net