Skip to main content

Mångprofessionell social- och hälsovård

Mångprofessionell social- och hälsovård
  • Tapahtuma on jo päättynyt.
  • Yrkeshögskolan Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7

Människohandel är ett aktuellt ämne inom social- och hälsovård. På vilket sätt kan vi som professionella bemöta och handleda offer för människohandel i sektorövergripande sammanhang! Kuntarekry är utställare på den åttonde konferensen i mångprofessionell social- och hälsovård. Mera information på konferenssida