Skip to main content

"När vi har nöjda medarbetare har vi också nöjda kunder"

30.1.2024 12:05

"När vi har nöjda medarbetare har vi också nöjda kunder"

Pia Niemi, som arbetar som fältchef inom förstavården i Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite, har lång erfarenhet av många olika uppgifter inom vårdbranschen. Hon har tidigare arbetat bland annat som operationsskötare och som intern vikarie på flera olika avdelningar. 2015 valdes hon in som fältchef och har sedan dess arbetat som operativ chef och närmsta chef för 20-30 förstavårdare.

Ingen dag i Niemis arbete är den andra lik, för inom förstavården kan man naturligtvis inte i förväg veta vilka situationer dagen för med sig. Niemis uppgift är att garantera att medborgaren får första hjälpen-service inom utsatt tid – och med hög kvalitet.

– Det viktigaste är att skapa en bra atmosfär där arbetet känns meningsfullt, och där det är så enkelt som möjligt att utföra den grundläggande uppgiften. Genom min egen aktivitet kan jag till exempel säkerställa tillräckliga vilo- och matpauser. Medarbetarnas nöjdhet återspeglas i kvaliteten på servicen – när vi har nöjda medarbetare har vi också nöjda kunder.

Enligt Niemi är det hon gillar mest med jobbet att hon får arbeta med människor.

– Det är också enormt givande att se när pusslet faller på plats och jag kan förutse saker och situationer. Under loppet av nio år har jag redan utvecklat sådana rutiner i mitt arbete att det inte ens uppstår överraskande situationer längre.

Niemi har arbetat i flera olika organisationer, både offentliga och privata, och trivs med Soites ringa storlek, som gör Soite till en smidig arbetsgivare.

– Under coronapandemin såg vi att vi kunde vända kursen även med kort varsel. I Soite känner alla varandra och hälsar på varandra i korridoren. Det att Soite är så litet skapar också ett "vårt företag"-tänk, som också får fram det inre entreprenörskap som behövs i arbetslivet.

Skulle du också vilja jobba i Soite? Bekanta dig med lediga arbetsplatser på adressen: soite.fi/jobb