Skip to main content

Soites nya personaldirektör Jaana Sandström ger beröm för den positiva inställningen till utveckling i Soite

10.1.2024 14:46

Soites nya personaldirektör Jaana Sandström ger beröm för den positiva inställningen till utveckling i Soite

Jaana Sandström inledde sitt arbete som ny personaldirektör för Mellersta Österbottens välfärdsområde i oktober. Hon hade tidigare arbetat bland annat i chefs- och ledningsuppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen och senast som personalchef inom Skatteförvaltningen.

Hon sökte sig till Soite och Mellersta Österbotten efter att hon stött på en platsannons på sociala medier.

– Barnen är redan vuxna, och livssituationen är också på det sättet i ordning. Jag stötte på platsannonsen på LinkedIn och blev intresserad av jobbet. Jag kommer ihåg att jag läste platsannonsen sittande i soffhörnet en regnig dag under min sista semestervecka på sommaren. Jag beslöt mig för att söka jobbet, och efter en rekryteringsprocess som bestod av flera faser erbjöds jag tjänsten.

Sandström har lång erfarenhet av HR-uppgifter och lyfter fram stödet för personalen bland annat i fråga om att utveckla kompetensen som en av sina viktigaste uppgifter i Soite.

– I dagens läge kräver arbetslivet flexibilitet av oss alla och att vi vågar emellanåt utmana oss och också uppmuntra andra till att utmana sig själva. Vi lever i en tid av stora förändringar, och det krävs att vi arbetar för samma mål och hjälper varandra.

– Jag vill också försäkra mig om att vi har bra verksamhetsmodeller för de närmaste cheferna och att vi har bra HR-verksamhetsmodeller. På det sättet främjar vi att våra enheter är så jämlika och rättvisa som möjligt och att alla mår bra av att arbeta hos oss. Målet är att cheferna har i fortsättningen allt mer tid för att skapa en god arbetsgemenskap och för att utveckla arbetshälsan.

Sandström ger Soite beröm för att vara ett smidigt välfärdsområde med en positiv inställning till utveckling.

– I Soite råder en stark framåtanda, och utvecklingsgreppet är starkt. Här vilar man inte på lagrarna, utan det finns överallt en vilja att utveckla. Det är fint. Området är också litet, och man kan utnyttja dess smidighet.

Sandström medger att introduktionsfasen i fråga om det nya arbetet är fortfarande i gång, och det finns mycket att göra. Hon upplever ändå redan nu att hon fattade ett bra beslut när hon tog ett språng tillbaka till social- och hälsovårdsbranschen.

– Jag har tagits emot på ett härligt sätt och är tacksam för att jag har mycket kompetenta och goda medarbetare runtomkring mig, och får också viktigt stöd av dem.

I serien Bekanta dig med oss i Soite presenterar vi personer som arbetar i Soite.

Skulle du också vilja jobba i Soite? Bekanta dig med lediga arbetsplatser på adressen: soite.fi/jobb