Skip to main content
test
1 SAIRAANHOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN SIJAISUUS YLEISLÄÄKETIETEEN OSASTO JA KOTISAIRAALA TUNKKARILLA - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 31.8.2022 klo 12 mennessä

1 SAIRAANHOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN SIJAISUUS YLEISLÄÄKETIETEEN OSASTO JA KOTISAIRAALA TUNKKARILLA AJALLE 1.10.2022- 30.9.2023

Tunkkarin yleislääketieteen osasto ja kotisairaalassa on haettavana sairaanhoitajan määräaikainen sijaisuus ajalle 1.10.2022- 30.9.2023 tai sopimuksen mukaan.

Yleislääketieteen osastolla hoidetaan perusterveydenhuollon akuuttipotilaita. Työ on kolmivuorotyötä. Kotisairaalassa hoitotyö painottuu infektiopotilaisiin ja palliatiivisiin potilaisiin. Osastolla on 20 sairaansijaa.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto (AMK) tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen rokotesuoja. Soite on savuton.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto - ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Vastuualuejohtaja Asta Pilvilampi 040 804 5134 sekä aoh Sari Lehtisalo 040 804 5935


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb