2 ensihoitajaa/sairaanhoitajaa, vaativa hoitotaso

Etsimme palvelukseemme ensihoidon osaajia vaativan hoitotason ambulanssiin Euraan ja Poriin. Tarjoamme haasteellista työtä hyvässä työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä. Arvostamme hyvää asiakaspalvelutaitoa, yhteistyökykyä, joustavuutta, muutosvalmiutta sekä kehittämishalukkuutta.

Ensihoitajalta/sairaanhoitajalta edellytämme ensihoitajan (AMK) tutkintoa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun laillistetun sairaanhoitajan tutkintoa, jonka lisäksi hoitotason ensihoitoon suuntautuvan, vähintään 30 opintopisteen opintokokonaisuuden suorittamista yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma tai ensihoitopalvelua koskevan asetuksen pykälän 11 mukaisten siirtymäsäännösten täyttämistä hoitotason kelpoisuuden osalta ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaista laillistusta.

Edellytämme lisäksi työn vaatimia fyysisiä ominaisuuksia ja vähintään C1-luokan ajo-oikeutta sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta hoitotasoisesta ensihoidosta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnoissa noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry - järjestelmän kautta. Ilmoitus ja hakuohjeet löytyvät kokonaisuudessaan myös osoitteessa www.satasairaala.fi/rekry. Haastateltavilta tarkastamme alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Sähköiseen hakuun liittyvät tiedustelut:
Rekrytointipalvelut, puh. 044 707 6979 tai 044 707 6980 tai rekrytointi@satasairaala.fi

Edellytämme hakijoilta tartuntatautilain (48§) mukaista rokotesuojaa.

Lisätietoja

http://www.satasairaala.fi

Tutustu työnantajaan

ylihoitaja Katriina Peltomaa, puh. 044 707 7202
osastonhoitaja Ari Nikki, puh. 044 707 7428
osastonhoitaja Marika Ruohonen, puh. 044 707 7429
etunimi.sukunimi@satasairaala.fi

Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue
Osoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori

Satakunnan sairaanhoitopiirin Satasairaala on erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestäjä ja tuottaja. Tarjoamme viihtyisän ja toimivan työympäristön ja työyhteisön, joka antaa mahdollisuuden haastaviin työtehtäviin ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Työllistämme noin 3 600 henkilöä. Satasairaalan toimintaa on Porissa sekä useilla muilla Satakunnan paikkakunnilla. Satakunnan sairaanhoitopiiri on savuton työpaikka.