2 Lähihoitajaa, varahenkilöstö

Etsimme kahta lähihoitajaa hengityshalvauspotilaiden varahenkilöstöön Poriin ja Ulvilaan. Lähihoitajan työ varahenkilöstössä edellyttää hyvän ammattitaidon lisäksi joustavuutta ja kykyä työskennellä muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Hengityshalvauspotilaat ovat trakeostomoituja, kotiventilaattorin kanssa kotona tai kodinomaisissa tiloissa hoidettavia. Erilainen hoitoympäristö ja potilaan lähiyhteisön huomioiminen edellyttävät hoitajalta potilaan elämäntilanteen kokonaisvaltaista huomioimista. Hengityshalvauspotilaan hoitotyö on potilaan perushoitoa, päivittäisissä toiminnoissa avustamista, akuuttitilanteiden hallintaa sekä laitteiden ja hoitovälineiden huoltoa. Hoitotyö auttaa potilasta saavuttamaan mahdollisimman hyvän elämänlaadun tuen ja ohjauksen avulla.

Hengityshalvauspotilaan hoitotiimissä työskentely on itsenäistä ja vaatii hoitajalta päätöksentekotaitoa, halua oppia uutta, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnoissa noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta. Ilmoituksen ja hakuohjeet löydät kokonaisuudessaan myös osoitteessa www.satasairaala.fi/rekry. Haastateltavilta tarkastamme alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset ja henkilöllisyystodistuksen.

Sähköiseen hakuun liittyvät tiedustelut:
Rekrytointipalvelut puh. 044 707 6979 tai 044 707 6980 tai rekrytointi@satasairaala.fi

Edellytämme työntekijöiltämme tartuntatautilain (48§) mukaista rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.satasairaala.fi

Tutustu työnantajaan

osastonhoitaja Riitta Peltonen, puh. 044 707 9610
ylihoitaja Katriina Peltomaa, puh. 044 707 7202
email: etunimi.sukunimi@satasairaala.fi

Sijaispalveluyksikkö
Osoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori

Satakunnan sairaanhoitopiirin Satasairaala on erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestäjä ja tuottaja. Tarjoamme viihtyisän ja toimivan työympäristön ja työyhteisön, joka antaa mahdollisuuden haastaviin työtehtäviin ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Työllistämme noin 3 600 henkilöä. Satasairaalan toimintaa on Porissa sekä useilla muilla Satakunnan paikkakunnilla. Satakunnan sairaanhoitopiiri on savuton työpaikka.