2 sjukskötare Malmkulla bäddavdelning - Pargas stad

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar 2 vakanser som SJUKSKÖTARE vid Hälsovårdscentralens bäddavdelning Malmkulla från och med den 7.12.2020 eller enligt överenskommelse.

Vill Du vara delaktig i vårt arbetsteam? Om Du har initiativförmåga och intresse för vård av olika hälsotillstånd samt rehabilitering av äldre så är just Du den person vi söker. Vi arbetar i mångprofessionella team med målet att stödja och hjälpa patienterna i att upprätthålla sin funktionsförmåga. Arbetet sker i moduler med olika inriktningar bl.a. korttidsvård för patienter som är i behov av stöd och rehabilitering. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.

Grundlönen 2484,24 euro.

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar, tf. avdelningsskötare Sari Gustafsson 040 488 5843 eller tf. vårdchef Janette Sundqvist 0404885503.
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 317274.
Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, halsocentralen@pargas.fi senast den 9.11.2020 kl. 12:00.
Intervjuerna sker torsdag 19.11.2020.

Pargas stad, Social- och hälsovård, Hälsovård, Malmkulla bäddavdelning
Adress: Kommunalhemsvägen 12, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.