24/7 tieto- ja viestintäjärjestelmäasiantuntija, Ensihoito

Ansök senast  29.7.2024 14:00

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoitokeskus hakee vakituiseen toimeen tieto- ja viestintäjärjestelmäasiantuntijaa Seinäjoen toimipisteeseen.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoitokeskus hakee vakituiseen toimeen tieto- ja viestintäjärjestelmäasiantuntijaa Seinäjoen toimipisteeseen.

Tieto- ja viestintäjärjestelmäasiantuntija toimii SOTE- organisaation käyttäjäyksiköiden
yhteyshenkilönä ja osallistuu järjestelmien ylläpitoon, kehittämiseen, kouluttamiseen, perehdyttämiseen ja tuo muutoksia aluepääkäyttäjien toteutettavaksi korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien hallintamallin mukaisesti.

Hyvinvointialueen korkean varautumisen tieto- ja viestintäjärjestelmien järjestelmäasiantuntijalla on merkittävä tehtävä varautumisen ja toiminnan jatkuvuuden
varmistamisessa hyvinvointialueella. Hän hoitaa tehtävää oman yhteistyöalueen (YTA)
aluepääkäyttäjän tuella, ohjeistuksella ja valvonnassa. Tämä tarkoittaa käytännössä
useiden eri viestintä- ja tietotojärjestelmien asiantuntijuutta, jotta ylläpito, kehittäminen, koulutus, perehdytys ja tietojärjestelmien käytettävyys toteutuvat hallintamallin mukaisesti ensihoidon, sosiaalitoimen, päivystyksen ja muun terveydenhuollon alalla. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii myös riittävää korkean varautumisen viestintä-
ja tietojärjestelmien toiminnan tuntemusta.

Varautumisen näkökulmasta kyse on useista kriittisistä järjestelmistä, joiden toiminta
korostuu päivittäistoiminnan lisäksi häiriö- ja poikkeustilanteissa. Yhteiskunnan häiriötilanteessa kyseiset järjestelmät voivat olla ainoita toimivia hyvinvointialueen sisällä ja
mahdollisesti myös hyvinvointialueiden välillä. Järjestelmien vastuuhenkilöltä vaaditaan merkittävää sekä jatkuvaa työpanosta järjestelmien ylläpidon, päivittäisen toiminnan, laajentumisen ja hallinnoinnin osalta.

Kelpoisuusehtona toimeen on tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto tai vastaava ja soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan ensihoidon operatiivisen toiminnan tunteminen.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät käytössä olevan työehtosopimuksen mukaisesti. Palvelussuhteen täytössä noudatetaan koeaikaa. Hyväksyttävä todistus terveydentilasta ja huumausainetestin tulos sekä on esitettävä ennen toimen vastaanottamista. Valitusta henkilöstä voidaan hänen suostumuksellaan tehdä henkilöturvallisuusselvitys. Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset. HYVAEP on savuton työpaikka.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kontaktuppgifter

Ylilääkäri Ilkka Virkkunen

Puh. 050 474 5330

ilkka.virkkunen@hyvaep.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on Etelä-Pohjanmaan maakunnan kattava hyvinvointialue. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt yksitoista sote-organisaatiota ja pelastuslaitoksen. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue palvelee 192 150 asukasta. Työntekijöitä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on noin 10 000. Läs om arbetsgivare