3 närvårdare, vikariat, Malmkulla bäddavdelning - Pargas stad

3 närvårdare, vikariat, Malmkulla bäddavdelning - Pargas stad

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar 3 långtidsvikariat som NÄRVÅRDARE på Malmkulla bäddavdelningen från och med den 2.1.2020 - 31.12.2020 (eventuell förläggning) eller enligt överenskommelse.

Arbetet vid Malmkulla bäddavdelning är varierande med aktivering och rehabilitering som utgångspunkt. Arbetet sker i moduler med olika inriktningar bl.a. korttidsvård för patienter som är i behov av stöd och rehabilitering med mål att kunna bo hemma, på seviceboende, intensifierat boende eller i gruppboende erbjuds av Slussens modul samt Salongens modul för minnessjuka. Vårdarbetet omfattar primär- och sjukvård där läkemedelshantering är en daglig del av närvårdarens arbetsuppgifter. Målet är att stöda och hjälpa patienterna i att upprätthålla sin funktionsförmåga. Vill du vara delaktig i vårt arbetsteam? Om du har initiativförmåga, ett levande intresse för arbetet med äldre och intresse för rehabilitering så är just du den person vi söker. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är närvårdarexamen. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.

Grundlön 2150,64 euro.

Läs mer

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/sv_SE/lediga_jobb/

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar, tf. avdelningsskötare Sari Gustafsson 040 488 5843 eller
tf. vårdchef Janette Sundqvist 040 488 5503
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 257091 Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas under adress Pargas hälsovårdscentral/Pia Nedermo, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, halsocentralen@pargas.fi. senast den 18.11.2019 kl. 12:00.
Intervjuerna sker onsdag 27.11.2019 kl. 9-12.

Pargas stad, Social- och hälsovård, Malmkulla bäddavdelning
Adress: Vapparvägen 15a, 21600 Parainen

Staden som arbetsgivare

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).

Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.

Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.