Administrativ daghemsföreståndare - Vasa stad

Vasa stad söker en administrativ daghemsföreståndare med första placering vid Gustavsborgs daghem.

I den tillförordnade daghemsföreståndarens uppgifter ingår ledningsuppgifter vid de svenska daghemmen Gustavsborgs daghem, Haga daghem och Trollbergets daghem.

Daghemsföreståndaren svarar för den pedagogiska verksamheten, verksamhetskulturen, personalledningen, utvecklandet av verksamheten och ekonomin vid de daghem som lyder under hen.

Behörighetsvillkor är lämplig högskoleexamen för branschen och/eller erfarenhet av daghemsföreståndaruppgifter samt tillräckliga ledningsfärdigheter.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda svenska (språkintyg om det inte är modersmålet) samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska. Kunskaper i engelska räknas som merit.

Vi förutsätter färdigheter i pedagogiskt ledarskap och personalledning, god organisationsförmåga samt goda interaktions- och samarbetsfärdigheter. Skötseln av uppgifterna förutsätter även goda IKT-färdigheter.

Vi värdesätter förmåga att hantera förändringssituationer samt ett självständigt och starkt arbetsgrepp.

Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en inspirerande arbetsgemenskap i utveckling.

Bekanta dig närmare med småbarnspedagogiken i Vasa och läs karriärberättelser: https://www.vaasa.fi/sv/utbildning-och-arbete/arbetsmojligheter/vasa-stads-lediga-arbetsplatser/kom-och-jobba-inom-smabarnspedagogiken-i-vasa/

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 45.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Servicechef Hanna Valkeinen, tfn. 040 192 3786

Lär dig mer om oss

Småbarnspedagogik

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb