Haettavana on Kuortaneen yhteiskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virka, joka täytetään 1.8.2021 alkaen toistaiseksi. Haemme virkaan opettajaa, jolla on monipuolisen ammatillisen osaamisen lisäksi hyvät vuorovaikutus- ja tvt-taidot, innostusta toimia perusopetuksen kouluyhteisössä niin oppilaiden kuin opettajien kanssa, reippautta tarttua toimeen ja halukkuutta kehittää äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta opetussuunnitelman hengessä.

Kuortaneen yhteiskoulu on 160 oppilaan yläkoulu, jonka yhteydessä toimii myös 5-9 luokkien erityisopetusluokat. Koulumme toimii tiivissä yhteistyössä Kuortanene lukion kanssa. Kuortaneen yhteiskoulussa on urheilupainotteiden yhdeksäsluokka, johon tulee oppilaita ympäri Suomea.

Viran kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset.
Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta valinnasta päättävälle viranomaiselle nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 7 §) sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 3 §), muutoin päätös raukeaa.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta, mutta mikäli se ei ole mahdollista, hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse: kirjaamo@kuortane.fi tai kirjeitse: Kuortaneen kunta/sivistysosasto, Keskustie 52, 63100 KUORTANE

Hakuaika päättyy 15.4.2021 klo 15.00.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://peda.net/kuortane/kejp/yhteiskoulu

Tutustu työnantajaan

Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi tai 040-5057804. Yhteydenottoja toivotaan arkisin 8-16 välillä.

Kuortaneen kunta, Perusopetus
Osoite: Keskustie 10, 63100 Kuortane

Kuortane – elämisen hehkua Kuortane on aktiivinen ja elinvoimainen paikkakunta keskellä Etelä-Pohjanmaata, lähellä kaikkea. Kunnassa on vahvaa yritystoimintaa, jonka näkyvänä lippulaivana ovat yhteensä lähes 200 ihmistä paikkakunnalla työllistävät metallialan yritykset. Kuortaneella on myös kasvava liikunnan ja urheilun kokonaisuus, jonka keskiössä on urheiluopisto.

Urheilu ja liikunta työllistävät Kuortaneella yli 150 henkilötyövuoden verran. Urheiluopiston upeat liikuntapaikat ja -tilat antavat kuntalaisille myös hienoja mahdollisuuksia harrastaa. Itsenäisen liikkumisen ohella kansalaisopisto ja urheiluseurat tarjoavat ihmisille mahdollisuuksia liikkua ryhmissä.

Laadukkaan lasten päivähoidon keskuksena toimii muutama vuosi sitten valmistunut uusi päiväkoti. Myös Kuortaneen peruskoulu ja lukio ovat vetovoimaisia kouluja, joihin tulee oppilaita ympäri valtakuntaa. Kuortaneen lukiossa on yleislinja sekä urheilulinja, jonka oppilaat saavat muiden oppilaiden tavoin tasokasta opetusta sekä huipputason valmennusta. Yläkoulun 9. luokalla toimii urheilupainotteinen luokka.

Suunnitelman mukaan uusi, nykyaikainen alakoulu valmistuu keskustaajamaan vuonna 2021. Samoin sosiaali- ja terveyspalvelut kehittyvät edelleen. Lääkäri-, hammaslääkäri- ja neuvolapalvelut sekä pian rakennettava ikäihmisten palvelutalo ja kotipalvelu antavat tukea ja turvaa kuntalaisille.

Kuortaneen tonttitarjonta asuntorakentamiseen on runsas ja monipuolinen. Myös yritystoimintaan kunta myy tontteja ja vuokraa toimitiloja. Parhaillaan keskustaajamaan rakennetaan uusia kerros- ja rivitaloasuntoja. Lisäksi yrityksillä ja urheiluopistolla on käynnissä ja valmisteilla omia toimitilahankkeitaan.

Ihmisten ja perheiden arki on Kuortaneella sujuva ja turvallinen. Palvelut toimivat ja etäisyydet ovat pieniä. Yritykset ja urheiluopisto, kunta ja yhdistykset, kehittävät kotikuntaansa aktiivisesti edelleen. Mahdollisuuksien paikkakunta on toimintaa täynnä.

Toteuta Sinäkin unelmiasi Kuortaneella!

Suggested jobs