Äidinkielen päätoiminen tuntiopettaja - Naantalin kaupunki

Suopellon kouluun haetaan päätoimista äidinkielen tuntiopettajaa viranhaltijan opintovapaan ajaksi 1.9.2021 - 30.4.2022. Määräaikaisessa tehtävässä on äidinkielen tunteja 20 vvt ja ATK:n peruskurssi 1 vvt. Opettaja toimii 7. luokan luokanvalvojana.

Hakijan eduksi luetaan kokemus luokanvalvojana toimimisesta, monipuoliset tvt-taidot mahdollisen etäopetuksen varalta sekä muodollinen pätevyys valinnaiskurssin opetukseen. Kurssilla tutustutaan tietokoneen perusrakenteeseen ja tietotekniikan peruskäsitteisiin, harjoitellaan kymmensormijärjestelmän perusteet, opetellaan perusteet käyttöjärjestelmistä, tekstinkäsittelystä, taulukkolaskennasta, kuvankäsittelystä, esitysgrafiikasta ja tietokannoista. Kurssilla käytetään sähköistä oppimisympäristöä.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa työsuhteen alkamisesta esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote nähtäväksi. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.naantali.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Suopellon koulun rehtori Kai Vuorinen p. 050 597 3270 tai kai.vuorinen@naantali.fi, yhteydenotot 2.8. alkaen
Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi tai www.naantali.fi. Mahdolliset paperihakemukset kaupungin kirjaamoon, os. Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali.

Lisätietoja

Naantalin kaupunki, Sivistyspalvelut, Perusopetus, Suopellon koulu

Naantali on 19 300 asukkaan kasvava, elinvoimainen ja tulevaisuuttaan rohkeasti rakentava saaristokaupunki. Naantalin kaupunki työllistää noin 1300 kunta-alan ammattilaista. Tuotamme ihmisen mittaista hyvinvointia!

Kaupunkimme rekrytoi jatkuvasti osaavaa, työssä viihtyvää ja ammatti- ja koulutustaustaltaan erilaista työvoimaa. Arvostamme ihmisessä yhteistyökykyä ja halukkuutta antaa oma panoksensa myös työn kehittämiseen. Kaupungin toimintaa ohjaavat arvot ovat luottamus, vastuullisuus, rohkeus, turvallisuus ja aurinkoisuus.


Osoite: Rimpikuja 4, 21110 Naantali
Naantalin kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb