Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan viransijaisuus - Alajärven kaupunki

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan viransijaisuus

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana
AIKUISSOSIAALITYÖN SOSIAALIOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS ajalla 5.8.2019-31.3.2020

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin kunnasta ja Lappa-järven kunnasta (asukasluku n. 16 000). Aikuissosiaalityön tiimi muodostuu aikuispalveluiden johtavasta sosiaali-työntekijästä, sosiaalityöntekijästä ja kahdesta sosiaaliohjaajasta. Aikuissosiaalityön työtilat sijaitsevat Järvi-Pohjanmaan perhekeskuksen yhteydessä, joissa on myös Kelan toimipiste. Haettavan sosiaaliohjaajan pääasiallinen toimipiste sijaitsee Vimpelin kunnanvirastolla.
Sosiaaliohjaajan tehtävään aikuissosiaalityössä kuuluvat palvelutarpeen arvioinnit, pitkäaikaistyöttömien tilanteiden arviointi yhdessä muiden tahojen kanssa, aktivointityö ja harkinnanvaraisen toimeentulotukipäätösten tekeminen. Työn painopiste on TYP-palveluissa. Työn osittaisen liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut aikuissosiaalityön tiimi.
Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työotetta sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja pari-työhön. Arvostamme hakijan kokemusta aikuissosiaalityöstä ja/tai aikuisten parissa työskentelystä ja lain tuntemusta.

Viransijaisuuden kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosi-aaliohjaajan pätevyys. Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Viransijaisuuden täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.
Tiedusteluihin vastaa: sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 2970 254 / 06 2412 2525

Hakemukset on toimitettava 21.7.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva /
peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas
Lääkäritie 1, 62900 Alajärvi

Lisätietoja

http://www.jarvipohjanmaanperusturva.fi

sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 2970 254 / 06 2412 2525

Alajärven kaupunki, Perusturva
Osoite: Alajärvi

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen muodostavat Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta itäisellä Etelä-Pohjanmaalla. Vuoden 2019 alusta myös Lappajärven kunta kuuluu Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueeseen.

Tutustu työnantajaan