Skip to main content
test

Toivakan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin ja historian lehtori 1.8.2022 alkaen toistaiseksi voimassaolevana. Viran sijoituspaikka on Toivakan koulukeskus.

Toivakan kunta tukee henkilöstön hyvinvointia mm. tarjoamalla henkilöstölleen Smartum liikunta- ja kulttuuriedun.

Tehtävään haetaan opettajaa, jolla on vahvaa pedagogista osaamista, valmiuksia tiimityöskentelyyn sekä kiinnostusta suunnitella ja kehittää opetusta ja koulua. Arvostamme opettajakokemusta, digipedagogista osaamista, osoitusta yhteistyöhakuisesta työotteesta sekä halusta kehittyä opettajana. Tehtävään sisältyy alkuvaiheessa äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta yhtenäiskoulun vuosiluokilla 5-9. Yhteiskuntaopin ja historian opetusta on myös jonkin verran.

Kelpoisuusehdoista määrätään asetuksessa opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Palvelussuhteen ehdot ovat OVTES:n mukaiset. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 pvän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Toimessa edellytetään huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämistä. Huumausainetesti tehdään työhöntulotarkastuksen yhteydessä Toivakan kunnan työterveyshuollossa.
Toivakan kunta on savuton työpaikka.


Hakemukset on toimitettava Kuntarekry järjestelmään perjantaina 20.5.2022 klo 12 mennessä.

Lisätietoja

http://www.toivakka.fi
https://peda.net/id/d9b4417cd

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sirpa Orell-Pohjola sirpa.orell-pohjola@toivakka.fi

Lisätietoja

Toivakan kunta, Sivistystoimi
Osoite: Salomonintie 3, 41660 Toivakka
Toivakan kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb