Akutvårdare på vård- och basnivå, semestervikariat - Borgå stad

Räddningsverket i Östra Nyland söker sju akutvårdare på vård- och basnivå till olika långa semestervikariat för tiden 1.5 -30.9.2021. Längden av anställningsförhållandena och begynnelsetidpunkten varierar. Vid behov kan vi komma överens om att din anställning börjar redan tidigare.

Om oss
Räddningsverket i Östra Nyland producerar prehospital akutsjukvård i samarbete med HNS Borgå sjukvårdsområde. I området bor cirka 100 000 invånare och inom den prehospitala akutsjukvården blir det årligen 13 000 uppdrag. Inom uppgiftsområdet för prehospital akutsjukvård arbetar akutvårdare på heltid. Verksamheten styrs och övervakas av HNS och akutvårdens fältchefer och akutvårdens ansvarsläkare är anställda av sjukvårdsdistriktet.

Vår arbetsgemenskap är ung och yrkeskunnig. Arbetet utförs som ett team och i gott samarbete med andra myndigheter och samarbetspartner. Patienttillfredsställelsen är för oss en viktig mätare för framgången och kvaliteten på servicen.

Vikariat och behörighetsvillkor
Semestervikarierna placeras på olika verksamhetsställen inom akutvården vid Borgå, Sibbo och Lovisa räddningsstationer samt akutvårdsstationer i Söderkulla i Sibbo och Gammelby i Lovisa.

Behörighetsvillkoren för akutvårdare på vårdnivå:

- akutvårdare YH eller legitimerad sjukskötare som avlagt en tilläggsutbildning med minst 30 studiepoäng med inriktning på prehospital akutsjukvård
- gällande vårdskyldigheter på vårdnivå och tillstånd att ge medicin i enlighet med vad HNS-området har fastställt.

Behörighetsvillkoren för akutvårdare på basnivå:

- sökanden är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) med utbildning inriktad på prehospital akutsjukvård
- bland sökande beaktar vi också YH-studerande inom prehospital akutsjukvård (minst 180 sp).

Vi förutsätter av sökandena ett körkort med minst klass C1 samt vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Som merit räknas

- tidigare arbetserfarenhet av prehospital akutsjukvård
- hantering av elektronisk registrering (Merlot Medi),
- kunskaper i båda inhemska språken samt
- kännedom av Borgå sjukvårdsområdet och huvudstadsregionen.

Vi värdesätter också goda färdigheter i växelverkan, flexibilitet, stresstålighet samt god fysisk kondition.

Lönesättning och arbetstid

Lönen fastställs enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Arbetstiden är i huvudsak enligt tillstånd till undantag, varvid arbetsskiftens längd är 24 timmar. I en del vikariat är arbetstiden enligt allmän arbetstid och arbetet sker i 12 timmars arbetsskift. Vi ordnar avlönad introduktion för alla nya anställda.

Prövotiden är en (1) månad. Vi förutsätter att de som väljs till vikariat ger sitt samtycke till narkotikatest.

Ansökan och tilläggsuppgifter

Skicka din ansökan senast 1.3.2021 kl. 9 via Sök nu länken. Vi behandlar ansökningarna redan under ansökningstiden och kallar lämpliga sökanden på intervju.

Läs mer

https://pelastustoimi.fi/sv/ostra-nyland

Mer om arbetsgivaren

Mera uppgifter: vikarierande akutvårdschef Jukka Lehtola, jukka.lehtola@porvoo.fi; tfn 0401471090.

Räddningsverket i Östra Nyland
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Rökfri arbetsplats