test
Äldreservicechef - Raseborg stad

Tjänst som äldreservicechef

Vi söker till vårt team en äldreservicechef.

Raseborgs stads social- och hälsovårdssektor består av fyra avdelningar; administration, äldreservice, hälsoservice och social service. Du fungerar som chef för din avdelning, äldreservice. Äldreservice består av enheterna förebyggande verksamhet, hemvård och dygnet runt-boende. Enheterna har sina egna förmän och ansvarspersoner. Inom avdelningen äldreservice finns det totalt ca 400 anställda.

Behörighetsvillkor är lämplig högre högskolexamen, utmärkta kunskaper i det ena och goda kunskaper i det andra inhemska språket, erfarenhet av äldreserviceverksamhet, förtrogenhet med kommunal-/offentlig förvaltning samt lämplighet för uppdraget.

Vi söker dig som har en god helhetssyn, vilja att utveckla verksamheten, är förändringsorienterad och har en god samarbetsförmåga samt är kreativ i rollen som ledare.

Vi erbjuder ett intressant och utmanande arbete i en ung stad med stor utvecklingspotential samt möjlighet att delta i övergången och utvecklandet av verksamheten med tanke på välfärdsområdet.

Lönesättning enligt SH-avtalet (arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn). Prövotiden är sex månader.

Ansökningstiden förlängs, tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 403056. Ansökningstiden går ut 21.1.2022 kl. 15.00.

Frågor kan riktas till social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg, tfn 019 289 2214 eller per e-post benita.oberg@raseborg.fi.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Frågor kan riktas till social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg, tfn 019 289 2214 eller per e-post benita.oberg@raseborg.fi.

Lär dig mer om oss

Äldreservice

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb