Keski-Pohjanmaan liitto hakee aluesuunnittelupäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.
Aluesuunnittelupäällikön keskeiset tehtävät ovat alueiden käytön suunnittelu, maakuntakaavoitus ja merialuesuunnittelu, liikennejärjestelmän kehittäminen sekä paikkatietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi aluesuunnittelupäällikön tehtäviin kuuluu rakennerahastohankkeiden hallintoon liittyviä tehtäviä. Aluesuunnittelupäällikkö kuuluu liiton johtoryhmään.
Aluesuunnittelupäällikön virkaan valittavalta henkilöltä edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, tehtävän vaativuuden edellyttämää riittävää kokemusta kaavoituksesta ja yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta, paikkatietojärjestelmien tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Ammatinhallinta edellyttää lisäkoulutusta, jatkuvaa tehtäväalakohtaisen tiedon ylläpitokoulutusta ja uuden tiedon hankintaa itsenäisesti.
Virkaan valittavalta henkilöltä edellytetään lisäksi toisen kotimaisen kielen hyvää ja toisen vähintään tyydyttävää taitoa. Tehtävässä tarvitaan myös englannin kieltä.
Mahdollisten tehtävien uudelleenjärjestelyjen seurauksena tehtävänkuva voi muuttua.
Aluesuunnittelupäällikön tehtäväkohtainen palkka on 4 315 €/kk. Virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Virka täytetään 1.11.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun on toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuusehtojen täyttämisen osoittavine todistuksineen osoitetaan Keski-Pohjanmaan maakuntahallitukselle ja toimitetaan 22.9.2021 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@keski-Pohjanmaa.fi tai paperisena osoitteeseen Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 67100 Kokkola.

Lisätietoja

http://www.keski-pohjanmaa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat:
maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, puh. 040 140 8995
hallintopäällikkö Satu Kalliokoski, puh. 040 832 0083

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan liitto
Osoite: Rantakatu 14, 67100 Kokkola

Rekommenderade jobb