Skip to main content
test
Ambulerande barnskötare - Vasa stad

Vi söker en ambulerande barnskötare inom småbarnspedagogik för tiden 20.2.-31.7.2023. Placeringen är Vindängens daghem.

Vindängens daghem är ett tvåspråkigt daghem i Sundom med 4 svenska och 2 finska avdelningar. Åldersindelningen i grupperna är 1-3 år och 3-5 år. Daghemmet har ändamålsenliga utrymmen både inom- och utomhus.

Till uppgiften hör att fungera som en vikarie för barnskötare vid daghem utifrån anvisningar som givits i teamet. Delta som en ansvarsfull teammedlem i skapandet och upprätthållandet av en trygg och utvecklande lek- och inlärningsmiljö. Arbetet inleds enligt givet datum eller enligt överenskommelse.

Behörighetsvillkor är behörighet för uppgiften som barnskötare inom småbarnspedagogik i överrensstämmelse med 28§ i lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Språkkunskapskrav är goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
- ett aktivt arbetsgrepp samt flexibilitet att verka i föränderliga vardagssituationer
- en motiverad och inspirerad inställning till arbetet och ändringar av arbetsuppgifter/arbetsteam med kort varsel.
- god förmåga att bedöma situationer samt förmåga att beakta barnet som individ och som en del i gruppen
- god samarbetsförmåga

Vi värdesätter:
- kännedom om småbarnspedagogik och erfarenhet av arbete inom olika grupper i småbarnspedagogik
- att du i ditt arbetssätt utgår från barnen och lyssnar på dem

Vi erbjuder ett intressant, omväxlande och även utmanande jobb där man blir rik på erfarenheter av att jobba inom olika åldersgrupper i småbarnspedagogiken.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2242,42 € / mån.
Prövotid är 2,5 månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 6-7.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Daghemsföreståndare Anna-Lena Enqvist tfn. 040 730 5503

Lär dig mer om oss

Småbarnspedagogik / Vindängens daghem

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb